Competence coaching

Elke functie is op te delen in een aantal competentiegebieden. Dit wil zeggen vaardigheden die men nodig heeft om zijn functie op een kwalitatief juiste wijze in te kunnen vullen en uit te kunnen voeren. Een voorbeeld: een marketeer moet een marketinganalyse kunnen maken, een ingenieur moet een technisch probleem op de juiste wijze kunnen benaderen. Een leidinggevende moet kunnen instrueren, coachen en delegeren.