Personal coaching

Personal coaching richt zich op de persoon:

  • wie hij/zij is (persoonlijkheidstype),
  • zijn persoonlijke overtuigingen (over zichzelf, de ander, de organisatie, de wereld),
  • hoe hij/zij zich gedraagt (assertief, vrolijk, impulsief, etc.)
  • hoe hij/zij in een relatie staat en
  • wat hij/zij doet (functie, etc.).

De persoonlijkheid
We hebben allemaal onze persoonlijke set van unieke eigenschappen die ons maakt tot wie wij zijn. Vanuit diverse persoonlijkheidsmodellen (enneagram, elementenleer, e.a.) is het mogelijk om een persoonlijke beschrijving te geven. Kennis van de eigen set van eigenschappen en kennis van de set van de ander maakt het mogelijk om gericht te werken aan de eigen ontwikkeling en de ander op een effectieve wijze te benaderen.
Overtuigingen
Op grond van onze (levens)ervaringen ontwikkelen we een reeks van overtuigingen en beelden die we continu gebruiken om het eigen gedrag, dat van de ander en de situaties waarin we ons bevinden te beoordelen. En ons hele handelen hierop te baseren. Deze overtuigingen bieden zekerheden en kunnen ons ook belemmeren in onze ontwikkeling.
Hoe hij zich gedraagt
Ons gedrag is het resultaat van onze overtuigingen. Correctie van gedrag hoeft niet altijd te betekenen dat overtuigingen onderzocht worden. Soms is het geven van feedback voldoende of het volgen van een training.
Hoe hij in de relatie staat
Wie wij zijn en onze persoonlijke overtuigingen bepalen ons gedrag tot de ander. Bepalen hoe wij met de ander omgaan.
Wie hij/zij is
Het bovenstaande ondersteund zelfinzicht. Door begeleiding op houdingsaspecten vanuit zijnsoriƫntatie, ontstaat er een ruimer perspectief. Waardoor de rijkdom ervaren kan worden van wie je werkelijk bent voorbij de gepercipieerde deficiƫntie.