Non dualiteit

Non-dualiteit is de ervaring dat de identificatie met wie je denkt te zijn wegvalt. Door te herkennen hoe je onbewust identificeert met bijv. een taak, een rol, een rolopvatting kun je zien dat je vanuit een zelfbeeld de wereld naar jouw hand probeert te zetten. Dit levert druk en spanning op in jezelf en in de relatie met anderen.

Wanneer die identificatie met  je opvatting over hoe je iets moet doen, doorsneden wordt of oplost, dan ontstaat ruimte in je bewustzijn om te ervaren wat er echt aan de hand is.
Die ervaring kenmerkt zich door grote helderheid, vrijheid, vitaliteit en verbondenheid.

Vanuit dat inzicht en met die houding kun je op een andere manier handelen. Handelen vanuit verbondenheid met jezelf en de ander, waardoor het resultaat meer is dan je vanuit je geïdentificeerde opvatting verwachtte.

Het blijkt dat je heel eenvoudig dit zelfbeeld los kunt leren laten en dat je dan je ware potentieel ervaart. Dat is wat je kunt leren in de ont-moeting in Non-dualiteit.

Dat kan via één of meerdere van de onderstaande activiteiten, of U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met Guri de Blok

Hieronder vind vragen over non-dualiteit in eenvoudige bewoordingen beantwoord door Almaas
“Niet twee” Vertaling uit blog van Almaas uit boek over liefde

Wat is non -dualisme?
Wat is non-dualiteit?
“Niet twee”
 Non-duale realiteit
Wat is non -duale ervaring?
Wat is de verklaring van non-dualiteit?
Non-dualiteit versus verlichting
Wat is non-dualistisch denken?
Welke religies geloven in non -dualiteit?

Wat is non -dualisme?

Non-dualisme, ook bekend als non-dualiteit, is een filosofische en spirituele overtuiging dat het universum en zijn componenten geen gescheiden of verdeelde entiteiten zijn, maar een onderling verbonden en ondeelbaar geheel zijn. Dit idee van eenheid overstijgt alle dualistische concepten, zoals goed en kwaad, zelf en ander, en onderwerp en object.

Het concept van non-dualisme is gebaseerd op de overtuiging dat de dualistische aard van de wereld een illusie is en dat de ware realiteit niet-dubbel is. Dit is niet gemakkelijk te begrijpen, maar in eenvoudige bewoordingen betekent dit dat alles onderling verbonden is en niet van elkaar kan worden gescheiden.

Dualisme, omgekeerd, is het geloof in twee afzonderlijke en verschillende entiteiten of principes, zoals goed en kwaad of geest en lichaam. Dualistisch denken creëert een kloof tussen het zelf en de wereld, terwijl non-dualistisch denken het zelf en de wereld ziet als een geïntegreerde entiteit.

In dualistische religies, zoals het zoroastrisme en het manichaeisme, wordt God gezien als een afzonderlijke en afzonderlijke entiteit van de wereld en zijn componenten. In non -dualistische religies, zoals het hindoeïsme en het boeddhisme, wordt het concept van God daarentegen vaak gezien als inherent aan alle dingen en niet van hen gescheiden. ”

Wat is non-dualiteit?

Non-dualiteit is niet -conceptueel. Het is ervaringsgericht, terwijl het concept van non -dualiteit het tegenovergestelde is van het concept van dualiteit. Het is het bewustzijn en de cognitie van de fundamentele aard van het bestaan (realiteit) als een ondeelbare essentiële eenheid. Dit bewustzijn onthult geen authentieke scheiding tussen de voor de hand liggende dualiteiten van onze normale dimensie van ervaring. Dualiteiten worden gezien als twee kanten van dezelfde munt of manifestaties van dezelfde fundamentele grond. 

“Niet twee”

Uit non -duale perceptie wordt de realiteit ervaren als een onwillig, ongebonden geheel. Deze singulariteit wordt gezien als de ultieme waarheid of onveranderlijke realiteit en is anders gearticuleerd in tal van spirituele en filosofische scholen en leringen. Zelfs met de diversiteit in hoe het is gepresenteerd, blijft de kernboodschap hetzelfde: het dualistische karakter van de wereld is slechts een indruk, en de echte waarheid ligt buiten het contrast van “twee”.

 “Niet twee” is een ontkenning van dualiteit. Het vernietigt het idee en de perceptie van twee als een ontologische afgescheidenheid. Het onthult dat er in werkelijkheid geen verdeling of fragmentatie is. Het is een ondeelbaar geheel. 

Non-dualiteit zegt dat dualiteiten niet primair of onvervreemdbaar zijn. Integendeel, het zijn slechts facetten van een diepere eenheid die de onderliggende waarheid van de realiteit vormt.

 Non-duale realiteit

“Wat is non-dualiteit in eenvoudige bewoordingen?”

Non-dualiteit is de eenvoudige, duidelijke perceptie dat het bestaan niet is samengesteld uit afzonderlijke, verschillende delen, maar een eenheid is die verder gaat dan de conceptuele beperkingen van het toevoegen van onderdelen samen om deze eenheid te vormen. Dit erkent dat alle scheidende grenzen illusoir zijn en dat er geen echte kloof is tussen zelf en anderen, onderwerp en object.

Het idee van “niet twee” is de eenvoud van non -duale herkenning en verwijst naar de perceptie dat de realiteit niet is verdeeld of gescheiden in verschillende delen, maar een naadloos en ondeelbaar geheel is. “Not Two” onthult geen dualiteit of scheiding tussen dingen. Ze zijn allemaal van dezelfde fundamentele aard.

 Het concept van “niet twee” staat centraal in veel spirituele en filosofische tradities, waaronder hindoeïsme, boeddhisme en taoïsme, en wordt vaak geassocieerd met ideeën over eenheid, eenheid en onderlinge afhankelijkheid. Het is een belangrijk aspect van ontwaken of verlichting en een manier om verder te gaan dan de dualiteiten van de wereld tot een meer diepgaande perceptie en begrip van de realiteit.

De ervaring van “niet twee” brengt ons verder dan dualistische perspectieven, waar we een waardering krijgen voor de ononderbroken volledige realiteit. Deze diepere vooruitzichten opent de mogelijkheid om een diepgaand begrip van de echte wereld te begrijpen en een gevoel van harmonie en saamhorigheid.

De vernietiging van dualiteit is een belangrijk element van spirituele verlichting of verlichting, omdat het iemand aanmoedigt om verder te gaan dan de dualiteiten van het universum naar een diepgaand en inclusief begrip van de realiteit. Door te accepteren dat dualiteiten niet primair of onveranderlijk zijn, kunnen individuen een verhoogde mate van tederheid en sympathie voor anderen cultiveren en alle wederzijdse afhankelijkheid en onderlinge dingen van dingen erkennen.

 Wat is non -duale ervaring?

Non-duale ervaring verwijst naar een staat waarin een persoon de realiteit waarneemt zonder verdeling van filters uit hun geest. In deze ervaring overstijgen individuen de verdeling tussen zichzelf en de buitenwereld en beschouwen ze zich als een, verenigd, grenzeloos, zelfdoordongen en onderling verbonden.

Deze diepgaande en transformationele ervaring verandert iemands perspectief van het universum en hun relatie daarmee – er is geen relatie; Een daarvan is het universum.

 In non -duale ervaring lost de ervaring van afgescheidenheid tussen zichzelf en de buitenwereld op, wat resulteert in vrede, plezier en vriendelijkheid zoals men de eenheid van het bestaan begrijpt.

 Het is belangrijk om te begrijpen dat non -duale ervaringen niet hetzelfde zijn als het hebben van een “religieuze ervaring” en door iedereen kunnen worden ervaren, ongeacht spirituele of geloofsystemen. Het zijn eerder ervaringen die dualistisch denken overtreffen met duidelijk inzicht in de aard van de realiteit.

 Non-duale ervaringen kunnen worden gezien als een glimp van verlichting, en voor sommige mensen kan het een blijvende verschuiving veroorzaken in hun perceptie en begrip van de realiteit.

Wat is de verklaring van non-dualiteit?

Het is niet eenvoudig om non-dualiteit te begrijpen, want het vereist dat we verder gaan dan de dualistische aard van de geest en taal. Onze geest is een vergelijkende geest. Het weet door het vergelijken van een afzonderlijk, individueel ding met de andere-objecten, gedachten, mensen, gevoelens, enz. Een eenvoudig inzage van het woordenboek onthult de eindeloze looping van het bekende, het definiëren van het bekende en niet-bekende.

 Desalniettemin is de kern dat onze realiteit niet gefragmenteerd is in afzonderlijke stukken, maar een continue, geïntegreerd geheel.

 In non -dualiteit wordt dualistisch denken gezien als een beperking van onze perceptie. Een eenvoudige verschuiving in perspectief, die niet kan worden “gedaan” uit het dubbele, resulteert in een diepgaand begrip van de realiteit. Dit diepgaande inzicht wordt non -duaal bewustzijn genoemd.

 Non-dualiteit wordt meestal overgebracht door raadselachtige verklaringen zoals ‘niet twee’ of ‘wat ziet is wat je zoekt’, met als doel dualistische ideeën in twijfel te trekken en een bewustzijn van de onderliggende eenheid van alles te brengen.

 Non-dualiteit is geen gedachte of een idee. Het kan alleen worden ervaren omdat het de beperkingen van woorden en vergelijkende gedachten en concepten bevrijdt. Door te onderzoeken in de huidige ervaring, kunnen we doordringen in de sluiers van dualiteit.

 Non-dualiteit versus verlichting

“Non-duale realisatie” en “Verlichting” zijn gerelateerde maar verschillende concepten in spirituele en filosofische tradities.

 Non-duale realisatie verwijst naar de perceptie of ervaringsgerichte inzicht van de realiteit als een eenheid, een “niet-twee”, overstijgen de dualistische, vergelijkende geest. Het is een besef van de onderliggende, fundamentele aard van de realiteit en de afwezigheid van een afzonderlijk zelf.

 Verlichting daarentegen wordt vaak gebruikt om een staat van volledig begrip en bevrijding te beschrijven van onwetendheid, lijden en wedergeboorte. In sommige tradities wordt verlichting gezien als het ultieme doel van spirituele oefening. Het wordt geassocieerd met een diep begrip van de realiteit, inclusief de aard van het zelf, de leegte en de geest.

 Non-duaal besef kan worden gezien als een stap of aspect van het pad naar verlichting. “Verlichting” varieert tussen spirituele en filosofische tradities, en de relatie tussen non -duale realisatie en verlichting varieert ook.

 Wat is dualistisch versus non-dualistisch?

Dualistische verwijst naar een wijze van perceptie en begrip die de realiteit deelt in afzonderlijke en verschillende delen, zoals zelf en ander, goed en kwaad, enzovoort. Dualistisch denken is gebaseerd op het scheiden van de waarnemer en de waargenomen, het versterken van de illusie van een afzonderlijk zelf.

Dualistisch, dualiteit en dualisme

Aan de andere kant erkent non -duale perceptie dat de realiteit fundamenteel niet is verdeeld in afzonderlijke en verschillende delen, maar in plaats daarvan een naadloos en onderling verbonden geheel is. Het overstijgt dualistisch denken en erkent dat alles uit dezelfde bron komt.

In praktische termen leidt dualistisch denken vaak tot een beperkt en beperkt begrip van de realiteit en gevoelens van scheiding en conflicten. Non-duale perceptie daarentegen leidt tot een dieper gevoel van onderlinge verbondenheid en een meer holistisch begrip van de realiteit.

Wat is non-dualistisch denken?

Non-dualistisch denken is een oxymoron omdat het menselijk brein/geest vergelijkend is-vergelijkingen maken en ervaringen categoriseren in afzonderlijke en verschillende delen

 Non-dualistisch denken is een wijze van perceptie en begrip die dualistisch denken overstijgt. Het kan gemakkelijker worden begrepen in conceptuele termen als ervaringsgerichte perceptie waarin denken gebeurt zonder een denker.

 Non-dualiteit is geen statische toestand, maar een dynamisch proces van het herkennen en overstijgen van dualistisch denken. Individuen kunnen heen en weer gaan tussen dualiteit en non -dualiteit denken. De belichaming en de actualisatie van niet -algemeen bewustzijn worden vaak gezien als een levenslang proces van spirituele ontwikkeling.

 Non-duaal bewustzijn is niet beperkt tot spirituele of filosofische contexten.

Welke religies geloven in non -dualiteit?

Het concept van non -dualiteit is te vinden in veel spirituele en filosofische tradities, hoewel het op verschillende manieren en in verschillende mate wordt uitgedrukt. Enkele van de belangrijkste religieuze tradities die non -dualiteit omarmen, zijn onder meer:

 Hindoeïsme – Non-dualiteit wordt uitgedrukt door het concept van Advaita Vedanta, dat leert dat de ultieme realiteit een enkel, onveranderlijk en oneindig bewustzijn is dat dualiteiten overstijgt.

Boeddhisme – leert dat alle fenomenen ontstaan in afhankelijkheid van andere fenomenen en een inherent bestaan missen. (zie meer hieronder)

Taoïsme – Non-dualiteit wordt begrepen door het concept van Tao, dat wordt gezien als een onderliggende eenheid en eenheid die dualiteiten overstijgt.

Soefisme – Non-dualiteit wordt ervaren door eenheid met het goddelijke, dat leert dat de ultieme realiteit een enkel, onveranderlijk en oneindig bewustzijn is dat dualiteiten overstijgt.

Hoewel deze religieuze tradities elk unieke uitingen van non -dualiteit hebben, delen ze allemaal het idee dat de realiteit niet is verdeeld in afzonderlijke en verschillende delen, maar een naadloos en onderling verbonden geheel.

Drie perspectieven op de werkelijkheid, persoonlijkheid, ziel en Zelf. .

Drie perspectieven op de werkelijkheid, persoonlijkheid, ziel en Zelf.

Vanuit de persoonlijkheid blijf je vaak hetzelfde gedrag herhalen. De redenen kunnen divers zijn het was succesvol in het verleden, het is ontstaan door vaak herhalen en is onbewust geworden of het is een nog dieper overlevingsprogramma uit onze jeugd. Zolang er geen bewustzijn is gaan we door dezelfde pijn versus genot cyclus heen en blijven we het gedrag herhalen. Het zijn variaties op een thema dat in wezen gaat om erkenning (er te mogen zijn) en om waardering (voor onze bijzonderheid).

Wanneer je de reactiviteit in deze beweging gaat herkennen en ziet dat er een continu streven is naar een ideaal of het vermijden van een ramp, ontstaat er ruimte. Dan ontstaat er plots ruimte om jezelf te zien in de herhaling en deze te doorzien zonder in te grijpen. Dan is er een perspectiefwisseling. Eerst zat je erin en nu kijk je ernaar.  In het 1e perspectief wanneer je met de persoonlijkheid samenvalt loopt je als het ware over gras. Vanuit het 2e ruimere perspectief kun je jezelf kunt zien en ervaren, kun je a.h.w. vanuit en drône zien dat je in een weiland in een dal loopt.

Wanneer je dit ruimere perspectief als je individuele bewustzijn of ziel gaat herkennen en ervaren, komt er een verschuiving in je handelen. Je wordt niet meer gestuurd vanuit de norm en het denken hoe het hoort. Het handelen wordt nu meer gestuurd vanuit wat van waarde is vanuit het voelen en het hart.

Je raakt meer afgestemd op je persoonlijke intentie op wat voor jou van waarde is. Je bent in staat om jezelf handelend waar te nemen en je streven te doorzien. Wanneer je dan geïnteresseerd raakt in wie of wat dat is, dat eigenlijk waarneemt, kan een nieuwe perspectiefwisseling optreden. Dat het bewustzijn dat jij individueel ervaart eigenlijk een universeel bewustzijn is, dat onbegrensd is.

Een derde perspectief. Alsof je niet vanuit een drône kijkt naar iemand die in een dal loopt maar herkent dat er een aarde is dat in het heelal beweegt en alles met alles verbonden is. Er zijn geen grenzen, niet als theorie maar in je directe ervaring.

Het bijzondere is dat al deze drie perspectieven tegelijk van toepassing zijn en je ook altijd direct toegang hebt tot deze non-duale grond of deze eenheidservaring. Feitelijk dat je niet gevangen bent in de afgescheiden persoonlijkheid maar een vrije uitdrukking bent van de eenheid van het leven zelf.

Wanneer je dat zelf wilt ervaren nodig ik je uit om eens te komen naar een van mijn activiteiten, zoals non-dualiteit avonden of workshops.  

In de training Reis naar de Rijkdom in je Zelf, leer ik je herkennen en ervaren, dat jij die non-duale grond bent en hoe je jezelf uit oud overlevingsgedrag vanuit de persoonlijkheid kunt bevrijden.

De workshops worden gegeven op 15 september in de avond met diner en op de 28e ’s middags.

Bij Non duaal Zelf Leiderschap, krijg je zicht op de aansturing vanuit het superego en hoe je vanuit een ruimer liefdevoller perspectief je zelf leiding kunt geven. Om vervolgens te herkennen dat je leven geleefd en geleid wordt vanuit een non-duaal perspectief.

Video Papaji

Student: You are telling us to let go, but it is very difficult.

Poonja: That’s because you have the idea that letting go is something that you have to do. To move from one place to another may be difficult if the journey is long and hard. But if you don’t have to move at all, how can you say that it is difficult? Just give up the idea that you have to do something or reach somewhere. That’s all you have to do.

Contemplatie

Video's Guri de Blok
Video interview door Patrick Kicken

De Reis naar de Rijkdom in je Zelf is een training waarbij je voorbij leert gaan aan het perspectief van de persoonlijkheid en hoe je vanuit de persoonlijkheid een eenheid of Non duale ervaring kunt begrijpen.  De video is een presentatie over dit aspect.

 

Meditatie in de natuur. Lichaamscan en zijnskwaliteiten. Door het stilleggen van de geest, verschijnen zijnskwaliteiten.

http://https://www.youtube.com/watch?v=vUtji1xV8DM

Pijn is een ingang tot Zijn en de Non duale ervaring

Interventie met een student uit de training: Reis naar de rijkdom in je Zelf

Guri: De uitnodiging is het benoemen van ons ongemak. Het gewoon waar laten zijn en dan ontstaat er eigenlijk contactruimte omheen. En als je dat toestaat, dan zak je er doorheen en kom je in Zijn uit.

Dus mijn stelling: Elke pijn en ongemak is een ingang tot levensgeluk, tot wie je bent. Maar onze gewoonte is: o, dit is pijn daar wil ik van af. Echter, de pijn is je ingang tot Zijn.

St: Eerst is er angst en de defensie komt veel en veel later, naar mijn gevoel.

Guri: Ja, dat klopt door dat er angst is ga je dingen doen en je defensie opwerpen. Maar op een gegeven moment is angst nog datgene waar je je aan vast houdt. En als je je angst los durft te laten dan blijkt er alleen maar gewoon presentie te zijn. Dus het is nog veiliger dan aan je angst vast te houden, dan niet te weten wie je bent. Het is eerst moeilijke het te herkennen als zodanig. Als je je herinnert die vulkaan of het gat waar we doorheen gingen. Dan komt er paniek, leegte, zwartheid, niet meer weten en als je dan toch present bij kan blijven dat je het gewoon niet weet. Je weet helemaal niks meer, en je ziet een zwart gat en dat transformeert ineens naar ruimte en de leegte wordt volledigheid. Maar de ingang is de angst.
Laten we dit onderzoeken aan de hand van een emotie, bijvoorbeeld schaamte;

5.5 Demonstratie Reis naar Zijn via de intentie

Guri: Dus als we even terug reizen naar de schaamte, is dat oké? Dus hoe verschijnt de schaamte in jouzelf? Wat neem je waar als sensaties?

St: Ik merk dat ik dan, eigenlijk zie ik mezelf stiekem sigaretten in mijn broekzak stoppen, dat niemand het ziet. Dan is er ook een stemmetje van maar iedereen ziet dat, dus dat dan is er wat maakt het uit, je gaat het doen. De schaamte is omdat ik dan niet schoon ben omdat ik rook.

Guri: Is dat de overtuiging, niet schoon omdat ik rook?

St: Ja.
Guri: Als je nu vraagt. Hoe oud ben je bij die overtuiging? Hoe oud voel je je?
St: 3-4

Guri: En zijn er mensen bij betrokken bij die overtuiging? Komt er spontaan een beeld over mensen. Als er niets verschenen is, dan is het waarschijnlijk niet, maar je hoeft niet op zoek te gaan.
St: Moeder

Guri: Dus mogelijk je moeder.Dus wat is de intentie die erachter ligt? Dat je niet schoon zou zijn, wat is de intentie die erachter ligt. Wat wil je eigenlijk bereiken?
St: Ik onderdruk mijn puurheid.

Guri: Juist, zo mooi. Ik onderdruk mijn puurheid. Dat is als het ware wat je wil bereiken. Hoe neem je dat waar in je lichaam? Dat je puurheid onderdrukt?
St: Het wordt warm in mijn ogen.

Guri: In je ogen. Wat is de sensatie in je ogen?
St: Die gaan heel snel heen & weer.
Guri: En welke leeftijd heb hier? Heb je hier een bepaalde leeftijd of is dat hetzelfde?
St: Iets ouder.

Guri: Zijn er mensen bij betrokken?
St: Nee.
Guri: Wat is de intentie van het onderdrukken van je puurheid?
St: Stel je voor dat je anders bent?
Guri: Stel je voor dat je anders bent. We gaan een laag dieper. Hoe verschijnt dat in je lichaam? Blijf ademen. Wat begin je waar te nemen.
St: Tintelen overal. Mijn hoofd gaat open.

Guri: Hoe oud ben je hier?
St: 21

Guri: Zijn er mensen bij betrokken?
St: Nee
Guri: Wat is de intentie die er achter ligt? Stel je voor dat je anders bent?
St: Niet willen opvallen.

Guri: Wat neem je waar in je lichaam door de overtuiging niet willen opvallen?
St: Gaat weer naar mijn ogen.
Guri: Wat neem je waar in je ogen?
St: Ik kijk scheel.
Guri: Hoe oud ben je hier?
St: 30

Guri: Zijn er mensen bij betrokken? Wat gebeurt er nu?
St: Ik hoor niets meer.
Guri: Je hoort niets meer. Wat is de intentie die erachter ligt niet meer op willen vallen?
St: Niet willen leven.

Guri: Hoe voelt het aan in jelichaam, het niet willen leven? Hoe verschijnt dat in je lichaam?
St: Alsof ik een steen ben, stil.
Guri: Hoe oud ben je hier bij die overtuiging?
St: Een paar jaar geleden.
Guri: Waren er mensen bij betrokken?
St: Nee

Guri: Wat is de intentie achter niet willen leven?
St: Te leren leven.
Guri: Dus hoe voelt dat in je lichaam de overtuiging te leren leven?
St: Als iets fijns.

Guri: Hoe verschijnt dat bij jou, wat voor sensaties neem je waar?
St: Voel kracht.
Guri: En hoe oud ben je bij die overtuiging?
St: Nu
Guri: Wie is erbij betrokken?
St: Het leven

Guri: En wat is de intentie achter leren leven?
St: Niets
Guri: Hoe ervaar je die intentie in je lichaam?
St: Iets in mij zit hier.
Guri: Iets in mij zit hier. Hoe verschijnt dit niets in jou?
St: Julie zien mij.

Guri: Wat is de sensatie die je daarbij ervaart?
St: Helder, licht.
Guri: Die helderheid of licht, is daar een begin of een eind aan?
St: Nee
Guri: Nee. Dus nu is S in haar bron. Nu ga ik andere vragen stellen. Ben je begrenst op enigerlei manier?
St: Nee

Guri: Is dit er ooit niet geweest?
St: Nee
Guri: Is er iets wat hier buiten valt?
St: Nee

Guri: Is er onderscheid tussen jou en de wereld?
St: Nee

Guri: Wie ben je hier?
St: Niemand.
Guri: Is hier een probleem?
St: Nee

Guri: Oké, dit is de oefening. Dus vanmiddag gaan we terug reizen. Dus als je hier in jezelf rust, in de wijsheid, in het niemand zijn. Wat hebben we dan als boodschap naar de persoon toe die wil leren leven. Wat zou je daarover willen zeggen van hieruit.
St: Wees geduldig in het leren ervaren van je eigen bron, vertrouwen in jezelf.

Guri: Wat gebeurt er met die persoon als je dit zegt? Wat merk je.
St: Aandacht voor het gekwetste kind.
Guri: Als je het vanuit je bron, het helpt. Wat zie je dat met haar gebeurt?
St: Ze komt tot bloei.

Guri: Als je die bloei helemaal toe staat.
St: Dan wordt het zomer.
Guri: Als je die zomer helemaal toe staat.
St: Dat is het fijn.

Guri: Dan gaan we de oefening beëindigen, dan ge ja vandaar uit. Wat ga je dan zeggen tegen de persoon die niet wil leven? Wat zou je haar tegen willen zeggen?
St: Die is welkom. Die mag mee op reis.
Guri: Dus je staat het toe dat die helemaal versmelt. Wat gebeurt er met die persoon als die helemaal welkom is, wat zie je dat er verandert? Wat neem je waar?
St: Die buigt.
Guri: Wat gebeurt er dan?
St: Dankbaar dat ik leef.

Guri: Vanaf dit niveau kan je weer een niveau hoger gaan totdat je tegenkomt waarop er andere mensen bij betrokken waren. Dat is het niveau waar we eindigen met de oefening.

Open avonden Non dualiteit, laatste vrijdag van de maand

De laatste vrijdag van de maand staan bijeenkomsten over non-dualiteit, hierbij gaat het om de directe ervaring van vrijheid, stilte, rusten in wie je werkelijk bent. De vorm van de bijeenkomst is een open ontmoeting.
Het leven nodigt ons elk moment uit om jezelf te zijn. Door je eigen dilemma in te brengen onderzoeken we of de vorige zin waar is. Aan de hand van jouw vraag reizen we via de mind/intellect of via het gevoel naar de directe ervaring van Zijn. Om vanuit dat perspectief te herkennen dat je altijd al thuis bent. Dat jouw stilte, vrijheid, vreugde, liefde en kracht onbeschadigd is en niet begrensd. Hierdoor verandert je Presentie.
Soms zijn er momenten van diep geluk en eenheid als je iets bereikt in je denken, voelen of handelen. Op die momenten is geen ik meer. Dan valt het doel en streven weg en kan je ware aard verschijnen. Dit is je essentiële identiteit, waarin de kwaliteiten van rust, openheid, vrede, eenheid verschijnen zonder dat je iets doet. De gebruikelijke verwarring is dat je denkt dat je het geluk bereikt hebt door te doen. Maar wezenlijk is dat door stoppen met streven, de dualiteit tussen jou en de wereld oplost en je essentiële identiteit verschijnt. Zodra je dit vast wilt houden verdwijnt de ervaring en lijkt het geluk te verdwijnen en de pijn van het gemis zelfs groter te worden.
We starten ons onderzoek precies op de plaats waar we ons zelf aantreffen (bijv. in dualiteit, pijn, stress). Door ons open te stellen voor onze eigen directe ervaring en deze leidraad te volgen, gaan we onze ware non-duale aard herkennen. Iedere avond kent zijn eigen unieke dynamiek en zal diverse thema’s onthullen.

Check de agenda voor de actuele data en inschrijving

Download het artikel Lichaamsbewustzijn

 

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw telefoon

  Aanstaande Evenementen

  may

  31may19:1521:30Road2Satsang avond ‘‘Het Zelf- Universeel bewustzijn"

  june

  01jun10:0016:30Non Duaal Zelfleiderschap 2024

  14jun10:0016:30Non Duaal Zelfleiderschap 2024

  28jun19:1521:30Road2Satsang avond ‘Verlichting, kenmerken volgens verschillende tradities en de directe ervaring’

  july

  No Events

  august

  No Events