Sri Ramana Maharshi wiens weg tot zelfrealisatie is de vraag: Wie ben ik? 
Wanneer je door zelfonderzoek (vichara) die vraag in essentie doorleeft herken je dat de bron van het bewustzijn alles omvat.
Dan lossen ego en de wereld op in de directe ervaring van het Zelf en Eenheid met alles. Niet als concept mar als directe ervaring.

  Ramana Maharshi   Lees meer over zijn leven.

De essentie van de boodschap van Ramana Maharshi heeft hij de weergegeven in 40 verzen. Het is voor het eerst in Tamil geschreven onder de naam ULLADU NARPADU. Er zijn vele verschillende vertalingen en bij de weergave op deze webpagina heb ik gekozen voor de vertalingen van C.C. Cohen. Een van de eerste volgelingen uit het westen die zijn leven bij Ramana doorbracht in Tiruvannamalai.

Cohen schrijft: “ Zoals de lezer zal opmerken heeft Bhagavan in deze veertig verzen alle essentiële punten van zijn leer aangestipt, waarbij hij voortdurend de grote waarde en werkzaamheid van de vichara (zelfonderzoek) benadrukt, oftewel het onderzoek naar de aard van de onderzoeker zelf.

Alle meesters van de Upanishads beweren dat de mens niet de elementen is waaruit zijn lichaam is gemaakt, maar de geest, het intelligente principe, of het wezen, dat het lichaam gebruikt. Dat is het serene gelukzalige Zelf, de Absolute, non-duale Werkelijkheid. Die iedereen bewust en onbewust op verschillende manieren zoekt – sluw of eerlijk, verkeerd of goed – en waarvan de sadhaka (beoefenaar)  directe en volledige kennis probeert te krijgen.

De synopsis hieronder geeft  de essentie van elk vers weer, en is bedoeld om de lezer te helpen een specifiek onderwerp te lokaliseren. “

Voor de diepere uitleg op de onderliggende pagina’s heb ik gekozen voor de vertaling van Richard Clark die met zijn hedendaagse commentaar en aanvullende oefeningen je leid naar de directe ervaring

Hieronder staat wat je zelf kunt ont-dekken door het lezen van de verzen en zelf-onderzoek te doen.

Synopsis door S.S. Cohen

 1. Bewustzijn is alles – de ziener en het geziene, het echte en schijnbare.
 2. De triade – God, ziel en wereld – is de schepping van het ego en verdwijnt met het ego.
 3. Speculaties over God en de wereld baten niets: Zelfrealisatie is de hartenwens van iedereen.
 4. Vorm en vormloosheid van God zijn afhankelijk van de opvatting van het ego van zichzelf.
 5. De wereld is het lichaam inclusief de vijf omhulsels, want daarbuiten hen kan de wereld niet worden bedacht (of waargenomen).
 6. De wereld is wat de geest via de zintuigen waarneemt.
 7. De wereld komt op en gaat onder met de kennis ervan. Beide hebben hun bron in het Zelf.
 8. Elke oprechte aanbidding leidt uiteindelijk tot realisatie.
 9. Dualiteit en triade worden ondersteund door het Ene, hetgeen ontdekt kan worden door zelfonderzoek.
 10. Kennis en onwetendheid zijn onderling met elkaar verbonden. Echte kennis ontstaat door te onderzoeken bij wie zowel kennis als onwetendheid voorkomt.
 11. Niet zoeken naar het Zelf, dat de bron is van kennis en onwetendheid, is echte onwetendheid.
 12. Ware kennis is zelf-verschijnend/verhelderend: het is noch kennis, noch onwetendheid.
 13. Kennis van diversiteit is onwetendheid, maar staat niet los van het Zelf, zoals de vormen van sieraden niet los staan van het goud.
 14. ‘Jij’ en ‘hij’ bestaan als het ‘ik’ bestaat. Als de wortel van het ‘ik’ – de Ene – wordt gevonden, zullen ‘Jij’ en ‘hij’ ook schitteren als Een.
 15. Verleden en toekomst zijn alleen het heden wanneer ze zich voordoen, dus alleen het heden bestaat.
 16. Tijd en ruimte bestaan niet los van het Zelf.
 17. Voor degenen die het zich niet hebben gerealiseerd: het ‘ik’ heeft de grootte van de lichaam. Voor degenen die dat wel hebben, is het grenzeloos
 18. Voor degenen die het zich niet hebben gerealiseerd, is de wereld beperkt tot de ruimte die het lichaam inneemt. Voor degenen die dat wel hebben, is het grenzeloos.
 19. Argumenten over het lot en de vrije wil worden door hen gevoerd die het zich niet hebben gerealiseerd. Degenen die dat hebben, zijn vrij van beide.
 20. Het Zelf zien is God zien, dus het Zelf is niet anders dan God.
 21. God zien betekent door God worden opgenomen.
 22. God schijnt in de geest. Maar om God te kennen moet de geest naar binnen keren.
 23. Hoewel de wereld verdwijnt met het ‘ik’, gaat het ‘ik’ door zowel in de slaap als in het waken bestaan.
 24. Noch het lichaam, noch het Zelf zegt ‘ik’: tussen hen verschijnt het ego en verbindt ze met elkaar.
 25. Het ego neemt een lichaam en voert verschillende handelingen uit. Het duurt het ene lichaam na het andere totdat het wordt vernietigd door Vichara (Zelf onderzoek).
 26. Omdat het ego het alles is, is het overgave ervan alles overgeven.
 27. Om het ego te vernietigen moet de bron van zijn ontstaan worden gezocht en behouden als de werkelijke staat.
 28. Het zoeken moet diep in jezelf plaatsvinden, zoals duiken om een kostbaar object dat in diepe wateren is gevallen.
 29. De vichara mompelt niet ‘ik’, maar laat de geest erin zinken bron.
 30. Bij het bereiken van het hart neemt het ‘ik’ af en het echte ‘ik-ik’ manifesteert zich op zijn plaats.
 31. Nadat hij het ego heeft uitgedoofd, heeft de jnani (de wijze) geen ander doel in het leven, dan ondergedompeld te blijven in de gelukzaligheid van het Zelf.
 32. Hoewel de Veda’s zeggen: ‘Gij zijt DAT’, is het niet onderzoeken van je ware aard en ‘blijven als DAT’ mentale zwakte.
 33. Zelfkennis is geen dualiteit: omdat het Zelf enkelvoudig is, is het zichzelf zowel het object als het subject.
 34. De aard van het Zelf betwisten zonder Zelfrealisatie te proberen vormt slechts een waanidee.
 35. Paranormale krachten zijn als droommagie: ze verstrikken niet de Zelf-gerealiseerde.
 36. Het is niet nodig om door te gaan met mediteren ‘Ik ben DAT’, omdat je altijd DAT bent.
 37. Non-dualiteit heeft altijd de overhand, hetzij als de wereld of als het Zelf.
 38. Het gevoel van ‘doenerschap’ plukt de vruchten van actie (karma): karma eindigt wanneer de doener zijn ware aard beseft/realiseert.
 39. Gebondenheid en bevrijding zijn slechts begrippen in de geest: zij verdwijnen wanneer hij die gebonden is, wordt onderzocht en gerealiseerd.
 40. Ware Bevrijding heeft geen vorm en vernietigt juist het ego dat onderscheid maakt tussen de ene soort van de andere.

Klik HIER als je meer wilt weten over Non-dualiteit