Non dualiteit

Non-dualiteit is de ervaring dat de identificatie met wie je denkt te zijn wegvalt. Door te herkennen hoe je onbewust identificeert met bijv. een taak, een rol, een rolopvatting kun je zien dat je vanuit een zelfbeeld de wereld naar jouw hand probeert te zetten. Dit levert druk en spanning op in jezelf en in de relatie met anderen.

Wanneer die identificatie met  je opvatting over hoe je iets moet doen, doorsneden wordt of oplost, dan ontstaat ruimte in je bewustzijn om te ervaren wat er echt aan de hand is.
Die ervaring kenmerkt zich door grote helderheid, vrijheid, vitaliteit en verbondenheid.

Vanuit dat inzicht en met die houding kun je op een andere manier handelen. Handelen vanuit verbondenheid met jezelf en de ander, waardoor het resultaat meer is dan je vanuit je geïdentificeerde opvatting verwachtte.

Het blijkt dat je heel eenvoudig dit zelfbeeld los kunt leren laten en dat je dan je ware potentieel ervaart. Dat is wat je kunt leren in de ont-moeting in Non-dualiteit.

Dat kan via één of meerdere van de onderstaande activiteiten, of U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met Guri de Blok.

 

Drie perspectieven op de werkelijkheid, persoonlijkheid, ziel en Zelf. .

Drie perspectieven op de werkelijkheid, persoonlijkheid, ziel en Zelf.

Vanuit de persoonlijkheid blijf je vaak hetzelfde gedrag herhalen. De redenen kunnen divers zijn het was succesvol in het verleden, het is ontstaan door vaak herhalen en is onbewust geworden of het is een nog dieper overlevingsprogramma uit onze jeugd. Zolang er geen bewustzijn is gaan we door dezelfde pijn versus genot cyclus heen en blijven we het gedrag herhalen. Het zijn variaties op een thema dat in wezen gaat om erkenning (er te mogen zijn) en om waardering (voor onze bijzonderheid).

Wanneer je de reactiviteit in deze beweging gaat herkennen en ziet dat er een continu streven is naar een ideaal of het vermijden van een ramp, ontstaat er ruimte. Dan ontstaat er plots ruimte om jezelf te zien in de herhaling en deze te doorzien zonder in te grijpen. Dan is er een perspectiefwisseling. Eerst zat je erin en nu kijk je ernaar.  In het 1e perspectief wanneer je met de persoonlijkheid samenvalt loopt je als het ware over gras. Vanuit het 2e ruimere perspectief kun je jezelf kunt zien en ervaren, kun je a.h.w. vanuit en drône zien dat je in een weiland in een dal loopt.

Wanneer je dit ruimere perspectief als je individuele bewustzijn of ziel gaat herkennen en ervaren, komt er een verschuiving in je handelen. Je wordt niet meer gestuurd vanuit de norm en het denken hoe het hoort. Het handelen wordt nu meer gestuurd vanuit wat van waarde is vanuit het voelen en het hart.

Je raakt meer afgestemd op je persoonlijke intentie op wat voor jou van waarde is. Je bent in staat om jezelf handelend waar te nemen en je streven te doorzien. Wanneer je dan geïnteresseerd raakt in wie of wat dat is, dat eigenlijk waarneemt, kan een nieuwe perspectiefwisseling optreden. Dat het bewustzijn dat jij individueel ervaart eigenlijk een universeel bewustzijn is, dat onbegrensd is.

Een derde perspectief. Alsof je niet vanuit een drône kijkt naar iemand die in een dal loopt maar herkent dat er een aarde is dat in het heelal beweegt en alles met alles verbonden is. Er zijn geen grenzen, niet als theorie maar in je directe ervaring.

Het bijzondere is dat al deze drie perspectieven tegelijk van toepassing zijn en je ook altijd direct toegang hebt tot deze non-duale grond of deze eenheidservaring. Feitelijk dat je niet gevangen bent in de afgescheiden persoonlijkheid maar een vrije uitdrukking bent van de eenheid van het leven zelf.

Wanneer je dat zelf wilt ervaren nodig ik je uit om eens te komen naar een van mijn activiteiten, zoals non-dualiteit avonden of workshops.  

In de training Reis naar de Rijkdom in je Zelf, leer ik je herkennen en ervaren, dat jij die non-duale grond bent en hoe je jezelf uit oud overlevingsgedrag vanuit de persoonlijkheid kunt bevrijden.

De workshops worden gegeven op 15 september in de avond met diner en op de 28e ’s middags.

Bij Non duaal Zelf Leiderschap, krijg je zicht op de aansturing vanuit het superego en hoe je vanuit een ruimer liefdevoller perspectief je zelf leiding kunt geven. Om vervolgens te herkennen dat je leven geleefd en geleid wordt vanuit een non-duaal perspectief.

Agenda Non dualiteit
Informatieavonden:

maandag 10 september 2018 (19:30 – 21:30 uur)
maandag 15 en 30 oktober 2018 (19:30 – 21:30 uur)
Gratis Informatie avond Reis naar de Rijkdom in je Zelf

Workshops:

Reis naar de Rijkdom in jezelf; vrijdag 31 augustus (13:00 – 17:30 uur)
Reis naar de Rijkdom in jezelf; vrijdag 28 september  (13:00 – 17:30 uur)
Inschrijven workshop van € 50 voor € 20

Anders Avondje Uit in Djoj –
Diner en workshop over Reis naar de Rijkdom in je Zelf; zaterdag 22 september 2018 (start 18:00 uur)
Diner en workshop over Non-duaal Zelfleiderschap; zaterdag 13 oktober 2017 (start 18:00 uur)
Inschrijven avondje anders uit € 15,- Diner en workshop

Avond Non dualiteit in Djoj
– vrijdag 31 augustus 2018 (19:30 – 21:30 uur)
– vrijdag 28 september 2018 (19:30 – 21:30 uur)
– vrijdag 26 oktober 2018 (19:30 – 21:30 uur)
– vrijdag 30 november 2018 (19:30 – 21:30 uur)
Non dualiteit,laatste vrijdag van de maand € 15,-

Video Papaji
Student: You are telling us to let go, but it is very difficult.

Poonja: That’s because you have the idea that letting go is something that you have to do. To move from one place to another may be difficult if the journey is long and hard. But if you don’t have to move at all, how can you say that it is difficult? Just give up the idea that you have to do something or reach somewhere. That’s all you have to do.

Contemplatie

Video's Guri de Blok
Video interview door Patrick Kicken

De Reis naar de Rijkdom in je Zelf is een training waarbij je voorbij leert gaan aan het perspectief van de persoonlijkheid en hoe je vanuit de persoonlijkheid een eenheid of Non duale ervaring kunt begrijpen.  De video is een presentatie over dit aspect.

 

Meditatie in de natuur. Lichaamscan en zijnskwaliteiten. Door het stilleggen van de geest, verschijnen zijnskwaliteiten.

http://https://www.youtube.com/watch?v=vUtji1xV8DM

Pijn is een ingang tot Zijn en de Non duale ervaring
Interventie met een student uit de training: Reis naar de rijkdom in je Zelf

Guri: De uitnodiging is het benoemen van ons ongemak. Het gewoon waar laten zijn en dan ontstaat er eigenlijk contactruimte omheen. En als je dat toestaat, dan zak je er doorheen en kom je in Zijn uit. Dus mijn stelling: Elke pijn en ongemak is een ingang tot levensgeluk, tot wie je bent. Maar onze gewoonte is: o, dit is pijn daar wil ik van af. Echter, de pijn is je ingang tot Zijn.

St: Eerst is er angst en de defensie komt veel en veel later, naar mijn gevoel.
Guri: Ja, dat klopt door dat er angst is ga je dingen doen en je defensie opwerpen. Maar op een gegeven moment is angst nog datgene waar je je aan vast houdt. En als je je angst los durft te laten dan blijkt er alleen maar gewoon presentie te zijn. Dus het is nog veiliger dan aan je angst vast te houden, dan niet te weten wie je bent. Het is eerst moeilijke het te herkennen als zodanig. Als je je herinnert die vulkaan of het gat waar we doorheen gingen. Dan komt er paniek, leegte, zwartheid, niet meer weten en als je dan toch present bij kan blijven dat je het gewoon niet weet. Je weet helemaal niks meer, en je ziet een zwart gat en dat transformeert ineens naar ruimte en de leegte wordt volledigheid. Maar de ingang is de angst.
Laten we dit onderzoeken aan de hand van een emotie, bijvoorbeeld schaamte;

5.5 Demonstratie Reis naar Zijn via de intentie

Guri: Dus als we even terug reizen naar de schaamte, is dat oké? Dus hoe verschijnt de schaamte in jouzelf? Wat neem je waar als sensaties?
St: Ik merk dat ik dan, eigenlijk zie ik mezelf stiekem sigaretten in mijn broekzak stoppen, dat niemand het ziet. Dan is er ook een stemmetje van maar iedereen ziet dat, dus dat dan is er wat maakt het uit, je gaat het doen. De schaamte is omdat ik dan niet schoon ben omdat ik rook.
Guri: Is dat de overtuiging, niet schoon omdat ik rook?
St: Ja.
Guri: Als je nu vraagt. Hoe oud ben je bij die overtuiging? Hoe oud voel je je?
St: 3-4
Guri: En zijn er mensen bij betrokken bij die overtuiging? Komt er spontaan een beeld over mensen. Als er niets verschenen is, dan is het waarschijnlijk niet, maar je hoeft niet op zoek te gaan.
St: Moeder
Guri: Dus mogelijk je moeder.Dus wat is de intentie die erachter ligt? Dat je niet schoon zou zijn, wat is de intentie die erachter ligt. Wat wil je eigenlijk bereiken?
St: Ik onderdruk mijn puurheid.
Guri: Juist, zo mooi. Ik onderdruk mijn puurheid. Dat is als het ware wat je wil bereiken. Hoe neem je dat waar in je lichaam? Dat je puurheid onderdrukt?
St: Het wordt warm in mijn ogen.
Guri: In je ogen. Wat is de sensatie in je ogen?
St: Die gaan heel snel heen & weer.
Guri: En welke leeftijd heb hier? Heb je hier een bepaalde leeftijd of is dat hetzelfde?
St: Iets ouder.
Guri: Zijn er mensen bij betrokken?
St: Nee.
Guri: Wat is de intentie van het onderdrukken van je puurheid?
St: Stel je voor dat je anders bent?
Guri: Stel je voor dat je anders bent. We gaan een laag dieper. Hoe verschijnt dat in je lichaam? Blijf ademen. Wat begin je waar te nemen.
St: Tintelen overal. Mijn hoofd gaat open.
Guri: Hoe oud ben je hier?
St: 21
Guri: Zijn er mensen bij betrokken?
St: Nee
Guri: Wat is de intentie die er achter ligt? Stel je voor dat je anders bent?
St: Niet willen opvallen.
Guri: Wat neem je waar in je lichaam door de overtuiging niet willen opvallen?
St: Gaat weer naar mijn ogen.
Guri: Wat neem je waar in je ogen?
St: Ik kijk scheel.
Guri: Hoe oud ben je hier?
St: 30
Guri: Zijn er mensen bij betrokken? Wat gebeurt er nu?
St: Ik hoor niets meer.
Guri: Je hoort niets meer. Wat is de intentie die erachter ligt niet meer op willen vallen?
St: Niet willen leven.
Guri: Hoe voelt het aan in jelichaam, het niet willen leven? Hoe verschijnt dat in je lichaam?
St: Alsof ik een steen ben, stil.
Guri: Hoe oud ben je hier bij die overtuiging?
St: Een paar jaar geleden.
Guri: Waren er mensen bij betrokken?
St: Nee
Guri: Wat is de intentie achter niet willen leven?
St: Te leren leven.
Guri: Dus hoe voelt dat in je lichaam de overtuiging te leren leven?
St: Als iets fijns.
Guri: Hoe verschijnt dat bij jou, wat voor sensaties neem je waar?
St: Voel kracht.
Guri: En hoe oud ben je bij die overtuiging?
St: Nu
Guri: Wie is erbij betrokken?
St: Het leven
Guri: En wat is de intentie achter leren leven?
St: Niets
Guri: Hoe ervaar je die intentie in je lichaam?
St: Iets in mij zit hier.
Guri: Iets in mij zit hier. Hoe verschijnt dit niets in jou?
St: Julie zien mij.
Guri: Wat is de sensatie die je daarbij ervaart?
St: Helder, licht.
Guri: Die helderheid of licht, is daar een begin of een eind aan?
St: Nee
Guri: Nee. Dus nu is S in haar bron. Nu ga ik andere vragen stellen. Ben je begrenst op enigerlei manier?
St: Nee
Guri: Is dit er ooit niet geweest?
St: Nee
Guri: Is er iets wat hier buiten valt?
St: Nee
Guri: Is er onderscheid tussen jou en de wereld?
St: Nee
Guri: Wie ben je hier?
St: Niemand.
Guri: Is hier een probleem?
St: Nee
Guri: Oké, dit is de oefening. Dus vanmiddag gaan we terug reizen. Dus als je hier in jezelf rust, in de wijsheid, in het niemand zijn. Wat hebben we dan als boodschap naar de persoon toe die wil leren leven. Wat zou je daarover willen zeggen van hieruit.
St: Wees geduldig in het leren ervaren van je eigen bron, vertrouwen in jezelf.
Guri: Wat gebeurt er met die persoon als je dit zegt? Wat merk je.
St: Aandacht voor het gekwetste kind.
Guri: Als je het vanuit je bron, het helpt. Wat zie je dat met haar gebeurt?
St: Ze komt tot bloei.
Guri: Als je die bloei helemaal toe staat.
St: Dan wordt het zomer.
Guri: Als je die zomer helemaal toe staat.
St: Dat is het fijn.
Guri: Dan gaan we de oefening beëindigen, dan ge ja vandaar uit. Wat ga je dan zeggen tegen de persoon die niet wil leven? Wat zou je haar tegen willen zeggen?
St: Die is welkom. Die mag mee op reis.
Guri: Dus je staat het toe dat die helemaal versmelt. Wat gebeurt er met die persoon als die helemaal welkom is, wat zie je dat er verandert? Wat neem je waar?
St: Die buigt.
Guri: Wat gebeurt er dan?
St: Dankbaar dat ik leef.
Guri: Vanaf dit niveau kan je weer een niveau hoger gaan totdat je tegenkomt waarop er andere mensen bij betrokken waren. Dat is het niveau waar we eindigen met de oefening.

Open avonden Non dualiteit, laatste vrijdag van de maand
De laatste vrijdag van de maand staan bijeenkomsten over non-dualiteit, hierbij gaat het om de directe ervaring van vrijheid, stilte, rusten in wie je werkelijk bent. De vorm van de bijeenkomst is een open ontmoeting.
Het leven nodigt ons elk moment uit om jezelf te zijn. Door je eigen dilemma in te brengen onderzoeken we of de vorige zin waar is. Aan de hand van jouw vraag reizen we via de mind/intellect of via het gevoel naar de directe ervaring van Zijn. Om vanuit dat perspectief te herkennen dat je altijd al thuis bent. Dat jouw stilte, vrijheid, vreugde, liefde en kracht onbeschadigd is en niet begrensd. Hierdoor verandert je Presentie.
Soms zijn er momenten van diep geluk en eenheid als je iets bereikt in je denken, voelen of handelen. Op die momenten is geen ik meer. Dan valt het doel en streven weg en kan je ware aard verschijnen. Dit is je essentiële identiteit, waarin de kwaliteiten van rust, openheid, vrede, eenheid verschijnen zonder dat je iets doet. De gebruikelijke verwarring is dat je denkt dat je het geluk bereikt hebt door te doen. Maar wezenlijk is dat door stoppen met streven, de dualiteit tussen jou en de wereld oplost en je essentiële identiteit verschijnt. Zodra je dit vast wilt houden verdwijnt de ervaring en lijkt het geluk te verdwijnen en de pijn van het gemis zelfs groter te worden.
We starten ons onderzoek precies op de plaats waar we ons zelf aantreffen (bijv. in dualiteit, pijn, stress). Door ons open te stellen voor onze eigen directe ervaring en deze leidraad te volgen, gaan we onze ware non-duale aard herkennen. Iedere avond kent zijn eigen unieke dynamiek en zal diverse thema’s onthullen.

Kosten € 15 per avond.
U kunt met onderstaande link inschrijven.

Data

Avond Non dualiteit in Djoj
– vrijdag 31 augustus 2018 (19:30 – 21:30 uur)
– vrijdag 28 september 2018 (19:30 – 21:30 uur)
– vrijdag 26 oktober 2018 (19:30 – 21:30 uur)
– vrijdag 30 november 2018 (19:30 – 21:30 uur)
Non dualiteit,laatste vrijdag van de maand € 15,-

Aanstaande Evenementen

april

26apr19:1521:30Road2Satsang avond 26 april ‘De Ziel – Het individuele bewustzijn’

26apr10:0016:30Non Duaal Zelfleiderschap 2024

may

10may10:0016:30Non Duaal Zelfleiderschap 2024

31may19:1521:30Road2Satsang avond ‘‘Het Zelf- Universeel bewustzijn"

june

01jun10:0016:30Non Duaal Zelfleiderschap 2024

14jun10:0016:30Non Duaal Zelfleiderschap 2024

28jun19:1521:30Road2Satsang avond ‘Verlichting, kenmerken volgens verschillende tradities en de directe ervaring’

july

No Events