Non-dualiteit workshops thema dagen

Non dualiteit themadagen

HomeNon-dualiteit workshops thema dagen

Het begrip non-dualiteit zegt zoveel als dat je herkent dat er voorbij de verscheidenheid Eenheid is. En als je die eenheid ervaart, herken je dat er niets is buiten die Eenheid. Dat is een ander perspectief van de werkelijkheid dan de dagelijkse realiteit waarin de diversiteit zo evident is.

Op de themadagen is het vertrekpunt het duale perspectief. Jou gevoelde en gedachte werkelijkheid precies zoals je hem ervaart en voor jou waar is. Vandaaruit gaan we ervaringsgericht onderzoek doen, naar de werkelijkheid van de ervaring. Door dit zelfonderzoek krijg je zicht op de werking van je zintuigen en geest. Je herkent dat je ruimer bent dan je waarneming en dat er essentiële kwaliteiten verschijnen, zoals rust, liefde, verbondenheid, kracht. Kwaliteiten die niet het resultaat zijn van een actie, maar de inherente aspecten van je Zijn. Wanneer je dit verder onderzoekt opent zich de ervaring van tijdloosheid en onbegrensd zijn. Vanuit dat non-duale perspectief verdwijnen conflicten en herken je wie je wezenlijk bent.

De tweedaagse workshops zijn ingericht met praktische oefeningen waarbij jij je eigen waarheid en ervaring kunt onderzoeken en de perspectiefwisseling kunt ervaren. Rondom de thema’s:
Vreugde in je werk Za 22 en za. 29 april 2017
Rust in je hoofd en oplossen van het innerlijke strijd vr 16 juni en zo 2 juli
– Omgaan met ziekte, pijn en ongemak.. Vr 11 en Vr 25 november,

Prijs: € 160,- zakelijk € 240 inclusief lunch koffie en thee

Aanmelden via de website van Djoj

 

Non-dualiteit en oplossen van innerlijke strijd
Superego is een deel van onze persoonlijkheid waarin de stem van onze ouders en omgeving is geïnternaliseerd. De boodschappen van correctie en aanmoediging uit onze kindertijd klinken nog door in het heden. Het is niet alleen de stem die we horen om ons driftleven (It of Es) te corrigeren, maar het uit zich ook als een gevoelde spanning of kramp in ons lichaam. Ego is het deel dat probeert te sturen en te bemiddelen in dit loyaliteitsconflict. Om tussen de vele taalinstructies van de ouders “het geweten” en de eigen gevoelens zijn weg te vinden.
Dit loyaliteitsconflict is er niet alleen tussen de taal (het denken) en het voelen, maar ook tussen de buitenwereld (het volgen van de ander) en de binnenwereld (autonomie). Een conflict tussen samenzijn met de andere (de symbiose) of het anders zijn in de individualiteit (de separatie).
Veel (innerlijke) conflicten in verschillende situaties zijn te herleiden naar dit primaire loyaliteitsconflict tussen liefde, samenzijn en waarheid/autonomie en kan als zeer verscheurend ervaren worden. Bij moeilijke omstandigheden lijk je geen goede keuze te kunnen maken, zonder pijn en lijden.
In dit ogenschijnlijke conflict van tegenstellingen en dualiteit lijkt dat we een keuze moeten maken voor de ene (ik, ich) of de ander.
Wanneer we preciezer beginnen waar te nemen, hoe die superego stem klinkt, de toon en de agressie en de intentie erachter, kunnen we gaan herkennen dat het een stem van het verleden is. Door zowel de gedachten als de gevoelens waar te laten en zijn en nabij te zijn, lost de strijd op en verschijnt de openheid en ontspanning. Wanneer we dat toestaan toont zich ons levende dynamische presentie in de vorm van zijnskwaliteiten zoals vreugde, liefde, kracht en verbondenheid.

Non-dualiteit en vreugde in je werk Vr 13 en vr 27 oktl
Rust in je hoofd en oplossen van het innerlijke strijd vr 22 sept. en vr 6 okt.
Non-dualiteit bij pijn ziekte en ongemak. Vr 11 en Vr 25 november

Aanmelden via de website van Djoj

Non-dualiteit en vreugde in je werk

Je werk en rol dagen je uit om op een bepaalde manier in de wereld te staan. Jouw gewoontegedrag wordt gevormd door je historische achtergrond en subtiele onbewuste verwachtingen. Dit levert een positie op van de ik-rol ten opzichte van de omgeving /werk. In dit spanningsveld definieer je continue jezelf om waardering en verbondenheid te ervaren met als onbewust doel eenheid te bereiken. Deze eenheid in de relatie tussen ik – en de wereld wordt niet herkend door het conflict tussen autonomie (doen wat ik wil) en verbondenheid (goede verstandhouding).

Op je werk is er continu de spanning tussen ik en de ander. Het appèl om iemand te zijn, i.p.v. van gewoon te Zijn. Wanneer we iemand zijn (zelfbeeld) pogen we om onze uniciteit te bewijzen, te verdedigen en zo te overleven. Of we passen ons aan om samen te zijn en niet afgewezen te worden.
Door onze werkstress en overlevingstendens te herkennen en waar te laten zijn, reizen we -tijdens de trainingsdag- door dit ongemak naar Zijn. Herkennen we onze essentiële kwaliteiten van kracht en liefde als een eenheid. Vanuit dit non-duale perspectief doorzien we de vervorming van kracht en liefde in onze overtuigingen en gedrag. Vanuit de essentiële identiteit, nl. niemand zijn, verschijnt rust, wijsheid, verbondenheid (Liefde) en uniciteit(Kracht) op een spontane wijze.

Aanpak.
De trainingsdag start met geleide meditatie naar je eigen ervaring van eenheid. Die ervaring wordt verdiept door zelfonderzoek. Daarna wordt een model aangeboden voor de mind als hulpmiddel om je dagelijkse ervaring te kunnen herkaderen. M.b.v. van dit model onderzoeken we de directe ervaring en overtuigingen. Om vervolgens bewust, door zelfleiderschap tot de directe ervaring van Zijn te komen.

De ervaringen van geluk die je kent uit je leven, maar niet herkent als je ware aard, worden helder gemaakt op basis van je eigen ervaring en inzicht. Vanuit dit non-duale perspectief en eenheidservaring is er wijsheid, rust en verzachting van de pijn.
Er wordt gewerkt met oefeningen uit verschillende tradities zoals meditatie, lichaamswerk, mindfullness, gewaarworden in het hier en nu en presentie, (zelfbegeleiding, psychodrama).

De technieken die je leert om op een andere manier met je werk om te gaan, heb ik in de loop van mijn leven ontdekt. Soms als instructie van leraren, anderen door eigen inzicht en ervaring die mij geholpen hebben bij het opzetten van bedrijven en directievoering.
Door present te zijn tijdens het appél van medewerkers en collega’s en je niet op de afweer of het resultaat te focussen, verandert de relatie en kan de wijsheid zich tonen. Wanneer je de rode draad van stress volgt, brengt het je thuis bij jezelf. Dan transformeert de kramp of het ongemak tot vrije energie, waardoor je vrijheid en blijdschap ervaart ondanks de werkdruk.
Najaar: Vrijdag 13 okt en vrijdag 27 oktober
De kosten zijn voor particulieren € 160,- en zakelijk € 240,- inclusief lunch, koffie en thee.

Non-dualiteit en vreugde in je werk Vr 13 en vr 27 oktl
Rust in je hoofd en oplossen van het innerlijke strijd vr 22 sept. en vr 6 okt.
Non-dualiteit bij pijn ziekte en ongemak. Vr 11 en Vr 25 november

Aanmelden via de website van Djoj

Non-dualiteit bij ziekte, pijn en ongemak.

Tijdens deze twee dagen wordt stilgestaan bij de effecten van pijn en stress om inzicht te krijgen in je reactiepatronen. Het effect van veranderende verwachtingen door pijn, ongemak, ziekte en eindigheid van je bestaan. We onderzoeken hoe je omgaat met pijn, teleurstelling, woede, angst, verlies, paniek en leegte. Door present te blijven bij deze emoties kun je er doorheen de volheid van het bestaan herkennen en je eigen bron (her)vinden.
De essentie van de tweedaagse is dat je leert om vriendelijk en mild te zijn naar jezelf. Dat de onrust in je geest afneemt. Je leert jezelf te ont-moeten op een ontvankelijke wijze. Je leert technieken om tot rust te komen en bewust te zijn van beweging van emoties en je standaardrespons. Je leert met emoties om te gaan op een manier dat ze hun macht over jou verliezen en ze onderwijl diep inzicht verschaffen.
Je leert manieren om te rusten in jezelf en essentiële kwaliteiten te ont-dekken. Kwaliteiten waar je altijd en direct toegang toe hebt, hier en nu, zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. Door te stoppen met ontwijkend handelen, kom je bij de eigen kwaliteit van zijn. Presentie. Op die plek is er stilte, rust en onbegrensd zijn.
Voor mensen met levensbedreigende ziekte of langdurige pijnen (migraine) is het aan aanrader.

Non-dualiteit en vreugde in je werk Vr 13 en vr 27 oktl
Rust in je hoofd en oplossen van het innerlijke strijd vr 22 sept. en vr 6 okt.
Non-dualiteit bij pijn ziekte en ongemak. Vr 11 en Vr 25 november

Aanmelden via de website van Djoj

Non Dualiteit Themadagen

Thema dagen

reis-8-daagse

Winkel voor workshops e-learning boeken en tapes Sluiten