Inleiding Themadagen en workshops Non-dualiteit

De verwijzing naar Non-dualiteit wordt helder zodra je herkent dat er voorbij de verscheidenheid Eenheid is. Wanneer je die eenheid ervaart, herken je dat er niets is buiten die Eenheid. Dat is een geheel ander perspectief op de werkelijkheid dan die van jouw dagelijkse realiteit waarin de diversiteit zo evident aanwezig is.

Op de themadagen Non-dualiteit is het vertrekpunt het duale perspectief; de werkelijkheid zoals jij die ervaart via gevoelens en gedachten en dus voor jou waar is. Van daaruit gaan we ervaringsgericht zelfonderzoek doen naar de werkelijkheid van de ervaring. Middels dit onderzoek krijg je zicht op de werking van je eigen zintuigen en geest. Zo herken je bijvoorbeeld al snel dat je ruimer bent dan je waarnemingen en dat er essentiële kwaliteiten verschijnen, zoals rust, liefde, verbondenheid, kracht.  Kwaliteiten die niet het resultaat zijn van een actie, maar de inherente aspecten die van nature onderdeel uitmaken van van je eigen Zijn. Zodra je dit verder onderzoekt, opent zich de ervaring van tijdloosheid en onbegrensd zijn. Vanuit dit non-duale perspectief verdwijnen niet alleen jouw conflicten maar herken je bovendien wie je werkelijk bent.

De tweedaagse workshops Non-dualiteit zijn ingericht met concrete, praktische oefeningen waarbij je je eigen waarheid en ervaring kunt onderzoeken en de perspectiefwisseling direct zelf kunt ervaren rondom de thema’s:
– oplossen van innerlijk conflict 
– 7 aspecten van geluk
– omgaan met ziekte, pijn en ongemak.

Non-duaal
Door de zijnsgrond in de directe ervaring en via het intellect te gaan verkennen, wordt het vertrouwen in wie we werkelijk zijn steeds dieper. We herkennen de eenheid in de verscheidenheid. Wanneer je van daaruit begint te handelen, valt de intentie om jezelf en/of de ander anders te maken weg en verschijnt er meer openheid.

In die openheid kun je tot bloei komen door de aanwezige zijnskwaliteiten als talenten tot uiting te brengen, ook in je praktische dagelijkse handelen.

Tijdens de trainingsdagen gaan we eerst naar de ervaring van het Zelf. Vanuit dat perspectief begeleidt je de gekwetste delen in jezelf opdat zij helen.  Om vervolgens onze ervaren vrijheid en verbondenheid tot uiting te brengen in het dagelijkse leven van gezin en werk.

 

 

 Non dualiteit en vreugde in je werk.
Rust in je hoofd en oplossen innerlijk conflict
Non dualiteit en bevrijding van pijn en ongemak.

Aanmelden via de website van Djoj