Coachen heeft betrekking op ‘het vrijmaken van de menselijke geest’ en het stimuleren van het vermogen dat mensen bezitten om ambitieuze doelen na te streven en veranderingen teweeg te brengen in hun carrière en privé-leven’.

Coaching vindt plaats binnen de context van een relatie of organisatie waar individuen bepaalde resultaten dienen te realiseren.

  • Coaching is altijd aan een doel gekoppeld. De doelstelling kan liggen op het persoonlijke vlak, op het functionele vlak, óf het is een combinatie van beide.Coaching op het persoonlijke vlak – perso­nal coaching. Voorbeelden hiervan zijn: omgaan met conflicten, assertiviteit, etc.
  • Coaching op het functionele vlak – compe­tence coaching. Voorbeelden hiervan zijn: verbeteren van verkoopprestaties, leiding­geven, probleembenadering, etc.
  • Combinatie van persoonlijk en functioneel. Voorbeeld: een leidinggevende die pro­ble­men heeft met delegatie. Loslaten, over­dragen van verantwoordelijkheid is ener­zijds een vaardigheid anderzijds een per­soonlijke belevenis.

In coaching zullen zowel het persoonlijke als het functionele aandacht dienen te krijgen. Het één bestaat niet zonder het ander en afhankelijk van de vraag zal het één meer aandacht nodig hebben dan het ander.

COMPETENCE COACHING

PERSONAL COACHING

LOOPBAANBEGELEIDING

COACHING-MODEL

PROCEDURE