Procedure

De volgende stappen:

  1. Coachingscontract. Op basis van de intake en de keus voor een bepaald model wordt er een contract opgesteld waarin vastgelegd wordt: doelstelling(en), lengte van het traject, deelstappen, verantwoordelijkheid coach en gecoachte.
  2. Competence coaching kent de volgende stappen:
   • Werkplekobservatie: Gedurende minimaal een halve dag, voorkeur voor hele dag, word de klant geobserveerd in zijn werkomgeving. Afhankelijk van gemaakte afspraken wordt er direct feedback gegeven of wordt de feedback in een aparte sessie gegeven.
   • Rollenspelen: Tijdens de rollenspelen word inzicht verworven in het huidige gedrag in combinatie met de persoonlijke actiestrategie. Dit is de analysefase. Rollenspelen kunnen op een later moment gebruikt worden om bepaald gedrag te trainen.
   • Testen: Verdere verdieping van de persoonlijke en/of professionele situatie. Uitslag wordt gebruikt voor verdieping van de uitwerkingsfase. Voorbeeld is het Prestatieonderzoek.
  3. Personal coaching kent de volgende stappen
   • Rollenspelen: Tijdens de rollenspelen word inzicht verworven in het huidige gedrag in combinatie met de persoonlijke actiestrategie. Dit is de analysefase. Rollenspelen kunnen op een later moment gebruikt worden om bepaald gedrag te trainen.
   • Testen: Verdere verdieping van de persoonlijke en/of professionele situatie. Uitslag wordt gebruikt voor verdieping van de uitwerkingsfase. Voorbeeld PPA (Persoonlijke Profiel Analyse) of het Profielonderzoek.
  4. Evaluatie en werkplan. Definitieve afspraken.
  5. Uitwerking van de afspraken. Dit kunnen werkbezoeken op locatie zijn, werkbezoeken samen bij een klant, gezamenlijke bijeenkomsten met medewerkers, collega’s, individuele sessies, trainingssituaties, etc.
  6. Evaluatie en afronding. Het coachingsproces wordt nabesproken op zijn effectiviteit. Is het gestelde doel bereikt?
  7. Persoonlijk OntwikkelPlan. Samen met de klant wordt op basis van de ervaringen en resultaten van het coachingsproces een Persoonlijk OntwikkelPlan opgesteld waarin ook de andere elementen van de testen, rollenspelen, observaties e.a. aan bod komen die geen doelstelling waren in het coachingcontract.