Dat wat niet verschijnt of verdwijnt, is de Werkelijkheid

Deze uitspraak van Ramana Maharshi is vers 7 uit zijn 40 verzen over de realiteit.

Wanneer je naar je ervaringen kijkt, dan zijn deze altijd in verandering. Er is sprake van een komen, aanwezig zijn en weer heengaan van alles wat in jouw bewustzijn verschijnt. Dat kunnen objecten zijn, zoals auto’s, kunstvoorwerpen, conflicten en sensorische sensaties. Maar ook gedachten en gevoelens.

Alles komt, is aanwezig en gaat weer. Verandering en dynamiek zijn een inherent gegeven van het leven.

De mate van bewustzijn hiervan is ook aan verandering onderhevig. Wanneer je in rust bent, kun je de gedachten, gevoelens en situaties zien komen en zien gaan. Maar zodra er een verzet is tegen de realiteit, zal het bewustzijn zich vernauwen en raak je geïdentificeerd. Je raakt geïdentificeerd met bijvoorbeeld de gedachten als overtuiging, of juist met het gevecht tegen gedachten. Of je raakt geïdentificeerd met je gevoelens of het gevecht ertegen.Waterring

Het bewustzijn heeft zich dan vernauwd tot een ego-perspectief. Het ego is reactief. De dominante overtuiging is dat het anders moet dan dat het is. Het is niet goed genoeg. Er is sprake van een armoedebewustzijn met een gevoel van een tekort. En ‘het ego’ heeft het illusionaire geloof en de overtuiging dat het de macht heeft om de realiteit te veranderen.

Als het niet gaat zoals je wilt, zul je steeds meer energie inzetten om je ideaal te bereiken, en zal de frustratie in de strijd toenemen. Wanneer het dan nog niet lukt, zal er een omslag komen naar negatieve zelfwaardering, zelfoordelen en gevoelens van moedeloosheid en machteloosheid, waar het ego ‘de ik’ vervolgens ook weer uit weg wil.

Wat over het algemeen procesmatig uit zicht blijft, is dat gedachten gevoelens oproepen en vervolgens gevoelens juist weer oordelen oproepen. Die oordelen roepen opnieuw gevoelens op. Je raakt verstrikt in een proces waarbij je focust op de inhoud, en het bewustzijn van een ruimer perspectief verliest.

Wat verloren gaat, is het open bewustzijn. Het perspectief dat deze gedachten en gevoelens aan iemand verschijnen. Dat de gedachten, gevoelens en sensaties zich voordoen in jouw bewustzijn. Je kunt je afvragen, aan wie doen deze gedachte en deze gevoelens zich voor? Als je natuurlijke reactie dan is: aan mij, kun je je afvragen: wie is die mij of die ik? Wie of wat ben ik?

Deze vraag verbreekt de hypnose van een Ego-ik die alles voor elkaar moet krijgen. Er ontstaat een ruimer perspectief waarin je weet dat je bestaat en ervaart. Een perspectief van het individuele bewustzijn of ziel, dat zich kenmerkt door een verandering van houding. Een houding en ervaring van meer openheid, verwondering, nieuwsgierigheid, helderheid, rust en mildheid. Dit zijn kwaliteiten van je bewustzijn die je ervaart wanneer je denken-voelen interactie tot rust komt.

Het bijzondere is dat je hier altijd en direct toegang tot deze rust hebt. Het is namelijk je essentie, wie je bent. Wie je werkelijk bent verschijnt wanneer je je harnas van de persoonlijkheid en de identificatie met je gedachten en gevoelens losgelaten hebt.

Inschrijven voor volgende kosteloze Road2Satsang Zoom Meeting 

Road2Satsang

Is een nieuw concept waarbij we vanuit de ervaring van het dagelijks leven (ego/persoonlijkheid) naar het perspectief en ervaring van onze ware-natuur/Zelf/Bron gaan. Na een korte uitleg doen we dit aan de hand van jouw vragen. Door deze zelf te beantwoorden en kun je reis je naar meer zelfkennis en de ervaring van je eigen Bron, je Zelf.
Data & Thema’s

  • Vrijdag 3 november:   Egoperspectief – Het perspectief van de persoonlijkheid’
  • Vrijdag 17 november:  ‘Het Zwarte Gat, transformatie van ego beperking naar zijnskwaliteit`
  • Vrijdag 29 maart:         ‘Evenwicht van Denken en Voelen, rusten in zijn’
  • Vrijdag 26 april:            ‘De Ziel – Het individuele bewustzijn’
  • Vrijdag 31 mei:              ‘Het Zelf/ universeel bewustzijn’
  • Vrijdag 28 juni:             ‘Verlichting, kenmerken volgens verschillende tradities en de directe ervaring’

Elke bijeenkomst start met een verdiepende uitleg over het thema, gevolgd door een interactieve Q&A sessie waarbij het gaat om de directe ervaring van het Zelf.
A picture says more then a thousand words. (auteur onbekend)
An experience says more then a thousand pictures. (Guri de Blok)

Guri de Blok biedt het delen van deze kennis en ervaring vrij van kosten aan.

Praktische info Locatie: Online via Zoom (link volgt na aanmelding)
Inloop: 19.15 Start: 19.30 Einde: 21.30

Inschrijven voor volgende Road2Satsang Zoom Meeting 
Je kunt wel een na de aanmelding/inschrijving een gift doen voor het support team, wat gewaardeerd wordt.
De keuze van je bijdrage is vrij voel wat het je waard is.

Team Road2satsang

De road to Satsang,
brengt je bij de ervaring van geen twee. Van non-dualiteit . Wanneer het onderscheid,  het dilemma, het gevecht met jezelf en de ander wegvalt en je Eenheid ervaart. Dat het onderscheid tussen ik en de ander wegvalt.
Dat kom je bij de directe ervaring van wie jij bent, onbegrensd, tijdloos, on-beschadigbaar.
Hier heb je altijd en direct toegang toe in het hier en nu.
In de bijeenkomsten laten we je dat zelf ervaren, zodat je je eigen bron ervaart en herkent.

Tot binnenkort