Road2Satsang

Is een nieuw concept waarbij we vanuit de ervaring van het dagelijks leven (ego/persoonlijkheid) naar het perspectief en ervaring van onze ware-natuur/Zelf/Bron gaan.
Na een korte uitleg doen we dit aan de hand van jouw vragen. Door deze zelf te beantwoorden en kun je reis je naar meer zelfkennis en de ervaring van je eigen Bron, je Zelf.

Data & Thema’s

  • Vrijdag 3 november:   Egoperspectief – Het perspectief van de persoonlijkheid’
  • Vrijdag 17 november:  ‘Het Zwarte Gat, transformatie van ego beperking naar zijnskwaliteit`
  • Vrijdag 29 maart:         ‘Evenwicht van Denken en Voelen, rusten in zijn’
  • Vrijdag 26 april:            ‘De Ziel – Het individuele bewustzijn’
  • Vrijdag 31 mei:              ‘Het Zelf/ universeel bewustzijn’
  • Vrijdag 28 juni:             ‘Verlichting, kenmerken volgens verschillende tradities en de directe ervaring’

Elke bijeenkomst start met een verdiepende uitleg over het thema, gevolgd door een interactieve Q&A sessie waarbij het gaat om de directe ervaring van het Zelf.
A picture says more then a thousand words. (auteur onbekend)
An experience says more then a thousand pictures. (Guri de Blok)

Guri de Blok biedt het delen van deze kennis en ervaring vrij van kosten aan.

Praktische info Locatie: Online via Zoom (link volgt na aanmelding)
Inloop: 19.15 Start: 19.30 Einde: 21.30

Inschijven voor volgende Road2Satsang Zoom Meeting 
Je kunt wel een na de aanmelding/inschrijving een gift doen voor het support team, wat gewaardeerd wordt.
De keuze van je bijdrage is vrij voel wat het je waard is.

Team Road2satsang


Road to satsang.
Wanneer je voor het eerst in een jungle staat, herken je niet alles wat je ziet. De planten, de dieren, ,insecten, de geluiden, de paden die je aantreft zijn onbekend. Wanneer je eruit weg wilt roept het onrust op een activeert het je denken. Misschien voel je je zo onveilig dat je in beslag wordt genomen door je emoties van angst.

Je aandacht is niet meer In het bos. Je bent meer met je eigen geest (je gedachten en gevoelens) bezig, dan met het open bewustzijn op de locatie waar je bent.

Wanneer je herhaaldelijk In dit bos geweest bent, zal je geest ontspannen en meer oog krijgen voor wat je aantreft. Dan zal de kwaliteit van je ervaring veranderen naar een rustig,  open, nieuwsgierig en meer genietend aanwezig zijn.

De Geest, je denken en voelen ontspant zich meer en op subtiele wijze komen de kwaliteiten van jouw bewustzijn op de voorgrond. Aanvankelijk denk je dat het door je aanwezigheid in het bos komt. Het is echter niet het bos dat er rust schenkt.  Maar de verandering van jouw houding en het stilleggen van de geest is de oorzaak dat zijnskwaliteiten ervaarbaar worden. Je bent er gewoon en dat toont zich in de ervaring van enkele aspecten van geluk, zoals rust, openheid, vitaliteit, eenvoud.

Satsang
Satsang komt uit het Sanskriet en betekent ‘bijeenkomst in waarheid’. Het is vaak verbonden met een leraar en de ontmoeting met je ware natuur, ook wel ‘het Zelf’. Voorbij alle mentale concepten en voorbij alle defensieve emoties. Een ontmoeting in waarheid met liefde. Het gaat om de directe ervaring van Eenheid waarbij het onderscheid tussen jou en de wereld wegvalt. Jezelf ervaren zowel, als een deel en tegelijk als het geheel. Dat degene die waarneemt onbegrensd is en alles omvat.

De road
is de weg die gaat je treft jezelf aan In het leven. Met allerlei toppen en dalen, conflicten en uitdagingen. Identificaties met je lichaam en je materiele  existentiële leven waarin Je moet overleven. Onderweg kom je allerlei moeilijkheden tegen en raak je verstrikt, in de dualiteit tussen pijn vermijden en genot verhogen.

Twee of two.
Je komt alleen in dit leven en je gaat alleen eruit. En daartussen ben je altijd in relatie. Als eerste met je ouders.  Je leert aanpassen aan het huiselijke gezin en de omstandigheden. Daarbinnen is je instinctieven en later psychologische beweging, om pijn te vermijden en je genot optimaliseren. De onbewuste ervaring van eenheid bij van je geboorte gaat verloren in het relateren met de ander. Er ontstaat een loyaliteitsconflict, luister ik naar mijn innerlijk of naar de ander. De dualiteit in de buitenwereld internaliseer je en de ervaring van Eenheid gaat verloren. Vanuit dit gemis ga je op zoek naar geluk, naar je oorspronkelijke eenheid.

De road to Satsang,
brengt je bij de ervaring van geen twee. Van non-dualiteit . Wanneer het onderscheid,  het dilemma, het gevecht met jezelf en de ander wegvalt en je Eenheid ervaart. Dat het onderscheid tussen ik en de ander wegvalt.
Dat kom je bij de directe ervaring van wie jij bent, onbegrensd, tijdloos, on-beschadigbaar.
Hier heb je altijd en direct toegang toe in het hier en nu.
In de bijeenkomsten laten we je dat zelf ervaren, zodat je je eigen broen ervaart en herkent.

Tot binnenkort