Over Guri de Blok

Visie
Door te rusten in zijn, precies daar waar je bent en in wie je bent ervaar je rijkdom. Deze rijkdom drukt zich uit in zijnskwaliteiten zoals vrijheid kracht autonomie en verbondenheid. Deze verbondenheid drukt zich uit als compassie voor jezelf en de wereld.

Missie:
Begeleiden van personen naar de ervaring van vrijheid en openheid en de herkenning van hun zijnskwaliteiten. Waardoor zij met plezier leren en hun talenten en capaciteiten op een authentieke en persoonlijke wijze kunnen inzetten binnen de rol die zij vervullen.

Strategie.
Mensen brengen bij de ervaring van vrijheid en kracht die voorbij gaat aan de persoonlijkheid. Hierdoor wordt autonomie en verbondenheid ervaren. Door rusten in zijn ontstaat creativiteit. Er komt helderheid en er is ruimte voor een nieuwe aanpak.

Visie m.b.t. een positief leerklimaat
De laatste tiental jaren worden millennia oude inzichten uit spirituele tradities steeds vaker herkend vanuit het perspectief van psychologie, de quantumfysica en de neurowetenschappen.
Daarin komt de aandacht steeds meer op het bewustzijn zelf in relatie tot de inhoud van het bewustzijn.

Wanneer je rust in jezelf zonder innerlijk conflict kun je met aandacht aanwezig zijn en sta je open voor nieuwe situaties waarin leren je gemakkelijk afgaat en beklijft.
In deze bewustzijnsstaat ben je aanwezig, open, authentiek en in verbinding. En is er geen stress.
Je komt hierdoor in een natuurlijke flow en ervaar je zijnskwaliteiten zoals rust, vreugde, kracht, openheid verbondenheid en eenheid.
Iets waar ieder van ons naar op zoek blijkt te zijn.
Deze bewustzijnsstaat is altijd direct toegankelijk. Door de hechting met je persoonlijkheid los te laten. Dan rust je in zijn, en komt handelen uit willen voort i.p.v. moeten.
Deze houdingswijziging kun je in een beperkte tijd aanleren,
door gebruik te maken van ‘action learning’ en zijnsgeoriënteerde leermethodieken.
Vanuit die houding nemen conflicten in communicatie af.
Dan wordt leren, met plezier onderzoeken