Coaching model

Het coachingsproces kent de volgende stappen: intake, situatiebenadering (observatie en uitwerking) en evaluatie.

Intake
Een medewerker voelt zich niet gelukkig in zijn functie en zijn prestaties lijden daar sterk onder. Indien we deze situatie opsplitsen naar de vijf aspecten krijgen we het volgende plaatje:

  • Beeld: wat verwacht de persoon, wat is de werkelijkheid, hoe realistisch is zijn ver-wachting, wat is het spanningsveld met zijn overtuigingen, wat verwachten anderen of de situatie van hem,
  • Overtuiging: hoe dienen anderen zich ten opzichte van hem te gedragen, of hoe dient de situatie te zijn, zodat zijn beeld van tevredenheid overeenkomt met de werkelijkheid,
  • Wat: welke functie vervult hij, is deze passend bij zijn kwaliteiten en wensen en spoort deze met zijn privé-situatie,
  • Hoe: is zijn gedrag zodanig dat hij zijn doel zal bereiken,
  • Inhoud: is het mogelijk dat hij een beeld hanteert wat niet overeenkomstig is met de werkelijkheid.

Keus coachingmodel
Afhankelijk van het resultaat van de intake wordt een plan opgesteld dat zich richt op één of meer aspecten.

  • Zo zal bij een mismatch tussen beeld en gedrag (bijvoorbeeld de wens om promotie te maken en contraproductief gedrag) de aandacht sterk liggen op de overtuigingen en het gedrag, functional coaching.
  • Indien de uitslag is dat de zwakte aanwezig is in het veld van competenties, bijvoorbeeld de wens om promotie te maken en een zwakte in delegeren en people skills zal gebruik gemaakt worden van competence coaching.
  • Afhankelijk van de vraag en de resultaten van de intake zal voor een bepaald model gekozen worden en voor een coach met de juiste achtergrond, ervaring en kwaliteiten.