Verhoog je Vitaliteit en herstel je gezondheid

Qua vitaliteit, een training om verzuim te verminderen.

 

 Wat zijn de oorzaken van verzuim?

Bij analyse door het CBS van ziektespecifiek verzuim 2017 blijkt dat de oorzaken van langdurig ziekteverzuim  verschillen per levensfase. Tussen het 25e en 45e levensjaar wordt het verzuim grotendeels veroorzaakt door psychische aandoeningen.

Hierna neemt het aandeel werknemers dat verzuimt wegens psychische aandoeningen af en wordt het verzuim voornamelijk veroorzaakt door ‘overige lichamelijke aandoeningen’ (hart- en vaatziekten, maag- en darmklachten, neurologische aandoeningen, urogenitale klachten, longklachten etc.).

 

Het blijkt dat het meeste ziekteverzuim, in de leeftijdsgroep van 25-34 jarigen een psychische oorzaak heeft (47%),  Samen met de groep overigen vormen deze twee categorieën 75% van de uitvallers.

In de sectoren zorg, onderwijs en openbaar bestuur is landelijk een hoog verzuimpercentage van rond de 6 %.

Met name in de zorgsector is een hoge werkdruk, grote verantwoordelijkheid en veel mensen die met hun hart werken voor de cliënten.Zij komen door de procedures in conflict met wat van hen verwacht wordt vanuit de normen.  Dit levert een voortdurende spanning op tussen denken, voelen en zijn bij de medewerker en gaat ten koste van vitaliteit en gezondheid.

Training en begeleiding om verzuim te verminderen.

Op verzoek van een zorgverlener in het midden van het land, is een training op maat ontwikkeld.  De zorginstelling met 1200 medewerkers wil investeren in de gezondheid van de medewerkers. Ze heeft de lange termijnvisie om de vitaliteit van haar medewerkers te versterken en hun herstellend vermogen te verbeteren.

Vanuit mijn jarenlange inzichten vanuit Yoga, zijnsoriëntatie, fysica, filosofie, ondernemerschap en inzichten in Non- dualiteit heb ik een training op maat gemaakt. De training met de naam Qua Vitaliteit bestaat uit 10 dagen over een periode van 6 maanden. Ze is gegeven aan een groep van zieke medewerkers en de effecten van de training zijn gemeten.

Verbetering van vitaliteit en welzijn.

De resultaten zijn opmerkelijk een herstel van 88% van de deelnemers in vergelijk met de controlegroep waar slechts 33% herstelde in dezelfde periode.

Er is gemeten op Somatisatie (lichamelijke symptomen die veroorzaakt worden door psychische of emotionele factoren), Distress (psychische nood en uitputting door emotionele stress), angst en depressie.
Er is een afname gemeten van psychosomatische klachten en distress met bijna 40%. De afname van angst was 25%. En de ervaring van depressie nam met meer dan 50% af.

Besparing verzuimkosten voor de organisatie

Bij aanvang van de training was er sprake van een hoog verzuim bij de deelnemers. Het was 51% van de contracturen. Na de training van  6 maanden was dit teruggelopen tot 15%.  De organisatie betaalde aan het eind ca. € 8.000 per maand  minder voor verzuimde uren. Een zeer opmerkelijk resultaat dat dankzij de 10-daagse training is bereikt.

De zorginstelling bespaarde kosten maar bovenal verhoogde het de medewerkersloyaliteit en  betrokkenheid. 

Heb jezelf vanuit je functie ook te maken met veel verzuim? En wil je meer weten over  herstel van medewerkers en besparing van verzuimkosten.  Bel me dan of stuur een mail.

De essentie van deze training geef ik voor particulieren tweemaal per jaar in een verkorte serie van 4 avonden onder de titel Verhoog je vitaliteit met de subtitel Rust in je hoofd en oplossen van Innerlijk conflict.

Wil jezelf kennismaken en deelnemen lees dan meer of schrijf je direct in  Inschrijven.

 Training Qua Vitaliteit

De training is ontwikkeld vanuit een zijnsgeoriënteerde visie, waar het evenwicht in denken en voelen bron is van geestelijk welzijn en ondersteunend is voor het lichamelijk welzijn. Indien de lichamelijke gesteldheid ernstig verstoord is, bevorderd deze aanpak balans in het omgaan met de klachten. 

Bij de training staat de ervaring van de deelnemer en haar/zijn persoonlijke route naar herstel centraal. Wanneer het vertrouwen in de eigen autonomie toeneemt verschijnt op natuurlijke wijze de levenslust en vitaliteit. Contactvol en vitaal in het arbeidsproces terugkeren is het uiteindelijke doel.

 De volgende onderdelen maken deel uit van de training:

Omgaan met pijn;
Overtuigingen onderzoek -> stressrespons en stressreductie;
Onderzoek persoonlijke oorzaken -> biologische en psychische overlevingsmechanismen;
Gedachte- en gevoelsrespons -> Herkennen dat omgaan met de situatie invloed heeft op de ervaring ervan;
Leren communiceren vanuit contact met jezelf -> mildheid, eigen problemen aanpakken;
Vaardigheden aanleren -> waardigheid, verbondenheid en vertrouwen.

Deze onderdelen bestaan zowel uit theorie als ervaringsgerichte oefeningen. Voor meer details klik hier.

Brochure Reis naar de Rijkdom in je Zelf

Geef hier je naam en e-mail adres op en ontvang de brochure.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw telefoon

  Brochure Non Duaal Zelf Leiderschap

  Geef hier je naam en e-mail adres op en ontvang de brochure.

  Fout: Contact formulier niet gevonden.

  Aanstaande Evenementen

  april, 2024