E-learning cursus: Oplossen innerlijk conflict en rust in je hoofd

HomeE-learning cursus: Oplossen innerlijk conflict en rust in je hoofd

E-learning cursus (8 lessen) Oplossen innerlijk conflict en rust in je hoofd’

Superego is een deel van onze persoonlijkheid waarin de stem van onze ouders en omgeving is geïnternaliseerd. De boodschappen van correctie en aanmoediging uit onze kindertijd klinken nog door in het heden. Het is niet alleen de stem die we horen om ons driftleven (It of Es) te corrigeren, maar het uit zich ook als een gevoelde spanning of kramp in ons lichaam. Ego is het deel dat probeert te sturen en te bemiddelen in dit loyaliteitsconflict. Om tussen de vele taalinstructies van de ouders “het geweten” en de eigen gevoelens zijn weg te vinden. Dit loyaliteitsconflict is er niet alleen tussen de taal (het denken) en het voelen, maar ook tussen de buitenwereld (het volgen van de ander) en de binnenwereld (autonomie). Een conflict tussen samenzijn met de andere (de symbiose) of het anders zijn in de individualiteit (de separatie).

 

Veel (innerlijke) conflicten in verschillende situaties zijn te herleiden naar dit primaire loyaliteitsconflict tussen liefde, samenzijn en waarheid/autonomie en kan als zeer verscheurend ervaren worden. Bij moeilijke omstandigheden lijk je geen goede keuze te kunnen maken, zonder pijn en lijden.
In dit ogenschijnlijke conflict van tegenstellingen en dualiteit lijkt dat we een keuze moeten maken voor de ene (ik, ich) of de ander.

Wanneer we preciezer beginnen waar te nemen, hoe die superego stem klinkt, de toon, de agressie en de intentie erachter, kunnen we gaan herkennen dat het een stem van het verleden is. Door zowel de gedachten als de gevoelens waar te laten en zijn en nabij te zijn, lost de strijd op en verschijnt de openheid en ontspanning. Wanneer we dat toestaan toont zich ons levende dynamische presentie in de vorm van zijnskwaliteiten zoals vreugde, liefde, kracht en verbondenheid.

De cursus duurt 6 weken maar kan in een sneller of langzamer tempo doorlopen worden. De 8 lessen bestaan uit theorie, audio en videe tapes meditaties en achtergrond informatie. De kosten zijn € 60,-.

Wanneer je interesse hebt in de cursus met korting, kun je naar je voorinschrijving in de webwinkel
door dit product af te nemen. Je kunt aan het eind van het bestelproces met ideal betalen.

Aansluitend op de betaling krijgt je een bevestiging per mail van deelname.
De uitnodiging voor de cursus ontvang je op het moment dat hij wordt opengesteld in mei.

Wat brengt de cursus?
Kennis over bewustzijnsprocessen en het superego.
Het bewustzijn vergroten over het effect van gedachten op je gevoelsleven, en daarmee ook meer draagkracht ontwikkelen,
waarbij je ervaart dat je ruimer bent dan je gedachten en gevoelens.
Zicht op zelf-veroordeling en veroordeling naar anderen.
Vaardigheden aanleren om gedachten/overtuigingen/veroordelingen te ontkrachten.
Daardoor afname van gewelddadigheid naar jezelf of de ander
Toename van mildheid en openheid

Leerdoelen:
cursist maakt kennis met de begrippen superego, innerlijke criticus, innerlijke rebel
cursist leert superegogedachten te herkennen en (preciezer) benoemen
cursist leert (preciezer) te voelen wat de impact van een gedachte is op het gevoel
cursist leert (preciezer) te voelen hoeveel stress de gedachten veroorzaken
cursist leert gedachten/aannames te ontkrachten met verschillende oefeningen
cursist leert op een revolutionaire manier met gedachten en gevoelens om te gaan, waardoor stress oplost.

BESTEL

Winkel voor workshops e-learning boeken en tapes Sluiten