Het zwarte gat is iets dat je kunt gaan ervaren, wanneer je de idealen bereikt hebt, of juist niet meer kunt bereiken. Er verschijnen dan gevoelens van ongemak, leegte, niet weten,
zinloosheid soms gevolgd door gevoelens van waardeloosheid en eenzaamheid. 

Het zijn onaangename gevoelens in dat moment, of die fase van je leven, maar procesmatig is het een goed teken. Het zijn kenmerken van spirituele ontwikkeling en de overgang
van de ego-staat naar ruimere bewustzijn van de ziel. Een kansrijke overgang naar een nieuw perspectief op je eigen werkelijkheid.

In de filosofie van de zijnsoriëntatie zijn er 3 perspectieven van de werkelijkheid. Het eerste perspectief, waar we onszelf meestal in aantreffen is het perspectief van het ego.
Hier zijn we overtuigd van onze gedachten en gevoelens, proberen we te overleven vanuit ons gelijk en gewin.  Er is een sterke gedrevenheid voor eigen succes, gebaseerd op onze driften, verlangens en weerstanden. Er is een innerlijke criticus aanwezig in de vorm van een superego.

Het tweede perspectief van ervaren van de werkelijkheid, is waarneembaar in de bewustzijnsruimte om je eigen gedachtes en gevoelens. Er is sprake van meer lichtheid, mildheid, openheid in je bewustzijn. Je begint dan voorbij  te komen aan de structuur van je ego. Je ervaart een persoonlijke aanwezigheid die contactvol is.
Het contact en direct ervaren van dit individuele bewustzijn (spirit/ziel) brengt je in contact met essentiële kwaliteiten zoals vreugde, liefde, openheid, verbondenheid en levendige vitaliteit.

In het derde perspectief gaat de ervaring van individueel-bewustzijn over naar universeel bewustzijn. Ervaring van eenheid, oneindigheid, tijdloosheid, kunnen verschijnen en je kunt jezelf herkennen zowel als vorm en vormloos. Jezelf herkennen als de grond van het bewustzijn. Dit worden traditioneel verlichtingservaringen genoemd. Het bijzondere is dat iedereen hier altijd toegang toe heeft. 

Onder begeleiding en met vrij specifieke ontwikkelde oefeningen kunnen onze trainers je naar die ervaring begeleiden.

 

 

 

 

 

 

Voorbeelden van het ontstaan van een zwart gat zijn bijvoorbeeld wanneer je geslaagd bent voor je eindexamen. Je een groot project afgerond hebt. Een relatie komt tot zijn einde. Of een andere grote fysieke mentale of emotionele overgang.
Plotseling lijkt je drive en alles waar je voor ingezet hebt niet meer nodig te zijn kom maar en verschijnen de gevoelens van leegte en doelloosheid.

Vanuit de Zijnsgeoriënteerde visie is dit een vruchtbaar moment wanneer je niet meer in staat bent om jezelf vanuit een ego perspectief vorm te geven.
Wanneer we ons niet verzetten tegen deze gevoelens kunnen we de overgang maken naar de ervaring vanuit het tweede perspectief van Zijn en de kwaliteit van ons bewustzijn gaan ervaren.

Wanneer we los-laten en ons niet meer verzetten tegen de gevoelens van ongemak, gaan we als het ware door een zwart gat.
Dit kan op meerdere manieren verschijnen in je waarneming, bijvoorbeeld, visueel wordt het zwart voor je ogen, er is een gevoel van leegte, alsof je valt, een gevoel van eenzaamheid en alleen zijn, paniekerige gedachten.

Wanneer je present kunt blijven zonder in te grijpen en je voelend waar blijft nemen vindt er een transformatie plaats. 

 

 

 

 

 

Je gaat door het zwarte gat en de ervaring van leegte transformeert naar vol-ledigheid. Het vallen wordt als zweven en tegelijkertijd landen in je lichaam. De paniek van niet begrijpen verandert in stilte en verwondering en het direct ervaren van je intelligentie. Het alleen zijn transformeert naar Al-Een zijn. De visuele ervaring van zwart transformeert naar de ervaring van ruimte van het heelal. Dit wordt in de Indiase tradities een verlichtingservaring of non-duale ervaring genoemd.

Tijdens onze trainingen begeleiden we je op verschillende manieren naar de grond van je bewustzijn, naar wie je werkelijk bent.

Of als je op een diepere manier wilt ervaren en kennis wil maken met onze trainingen kun je deelnemen de workshop “Reis naar de rijkdom in je zelf of een van onze andere workshops via de agenda

Wanneer je het non-duale perspectief wilt ervaren kun je inschrijven voor de zoom non-dualiteit avonden op de laatste vrijdag van de maand. 

We gunnen je die momenten van eenheid, ze liggen slechts een paar klikken en een ontmoeting verwijderd. (zie agenda)