Training Non-duaal zelfleiderschap

Hoe is jouw leiderschapsstijl?

Leiderschap kent vele vormen. Bij sommigen is het instinctief gedreven vanuit kracht en overleven, waarbij de focus vooral ligt op het uitvoeren van de taak en het behalen van succes. Het accent ligt dan vooral op het ingrijpen in de omgeving.  Door kracht en macht ontvangen deze leiders respect en bewondering en zullen de mensen ze volgen. Deze vorm van dominant leiderschap is succesvol in situaties waarin het overleven centraal staat, maar deze leider mist vaak persoonlijke betrokkenheid en inlevingsvermogen. Is te zeer op de taak gericht en te mentaal om de anderen goed aan te voelen.

De sociale leider heeft een natuurlijke focus op de relatie met de ander. Zij/Hij heeft aandacht voor het persoonlijke en zal anderen inspireren door enthousiasme. Deze leider heeft grote ideeën en zal vooral de anderen stimuleren. Door persoonlijke zorg te geven hoopt deze leider dat iedereen zich goed voelt. De leider zal meer geliefd dan gerespecteerd worden, de sfeer is goed maar resultaten kunnen achterblijven.

Weet jij wat je drijft?

Ieder heeft een mate van leiderschap in zijn leven om comfort te verh ogen en ongemak te vermijden.
Dat proberen we zowel fysiek, als mentaal en emotioneel. Het leidt onze handelingen en ons gedrag. Dat gedrag is vaak beïnvloed door de omgeving waarin we zijn opgegroeid.
In eerste instantie herken je niet dat je gedreven wordt door het zoeken naar respect/waardering en erkenning/liefde. De leider probeert dit te verwerven in de wereld en vormt zijn voorkeursstijl en bepaalt zijn gedrag.

Kan succes in de wereld je vervullen?

We jagen idealen na in onze zoektocht naar vervulling. Idealen die ontstaan zijn gedurende ons leven, met name in de jeugd.
Daar zijn we geprogrammeerd door incidenten met de vader en moeder. Ervaringen van support en waardering en erkenning en liefde waren zo prettig was we er meer van willen.
Tevens zijn we door negatieve ervaringen gevormd waar respect gemist werd en er geen erkenning was voor je innerlijk.
Deze rampen uit het verleden wil iedereen vermijden door acties in het heden en door die acties te herhalen in de toekomst. Als een hond die zijn eigen staart najaagt.

 

Heb je echt al in de spiegel gekeken?

Is jouw leiderschap wisselend in doelen en stijl? Wil je de ene keer dit en de andere keer dat? Bereik je niet wat je werkelijk wilt, of durf je niet voor je echte dromen uit te komen?
Zolang je gedreven wordt door vermijden van angst en schaamte kun je niet je innerlijke waarde herkennen en mis je de bron van liefde, die achter de beperkte zelfbeelden ligt.

In de training Non-duaal zelfleiderschap, onderzoeken we de stijlen en vaardigheden van onze geleerde opvattingen en innerlijke (wees)kinderen. Die zijn geprogrammeerd om instinctief rampen te vermijden en idealen af te dwingen.
Deze (wees)kinderen proberen te overleven en verdringen met hun oude beelden van de werkelijkheid, jouw volwassen heldere bewustzijn.

Door evenwicht in je denken en voelen, evenwicht in je waardigheid en liefde, kan spontaan helderheid ontstaan over juist handelen en kun je je overgeven in zelfvertrouwen.
Dat is inherent vervullend, je komt in contact met je eigen bron en een rijkdom die groter is dan je in de wereld kunt halen.

Op dat moment stopt ook gelijk de negatieve spiegeling in de vorm van kritische superego en zelf veroordeling. Je bent je zelf en ervaart de unieke goedheid van je wezen.

Wil je ervaren hoe dit zelf leiderschap voelt?

Kom dan naar de Introductiedag NDZL vrijdag 25 november van 13:00  tot 17.00 uur