Samadhi of verlichting zelfervaren

50,00

Samadhi-ontmoetingen

In het dagelijks bewustzijn ben je afgeleid door het geloof in je identiteit, een persoon te zijn. Een persoon die wil overleven, plezier nastreeft en pijn probeert te vermijden in alle acties en relaties.

Verlichting en realisatie.
In de Advaita-Vedanta traditie is het realiseren van het Zelf als bestaand bewustzijn gelijk aan geluk of extase (Sat Chit Ananda).
Aangezien Eenheid je natuurlijke staat, is heb je er elk moment toegang toe. Iedereen heeft dit gedurende zijn/haar leven vaker ervaren, maar je hebt het (mogelijk) niet herkend als verlichtings-ervaring.
Kenmerken hiervan zijn de directe ervaring (dus niet mentaal) van Eenheid, tijdloosheid, oneindigheid. Dat er geen begin en eind is aan het bewustzijn en dat het on-beschadigbaar is.
In de ervaring van Eenheid, is er alleen het subject (de waarnemer) en geen subject-object relatie of dualiteit.

Samadhi ontmoetingen.
Omdat iedereen altijd toegang heeft tot deze eenheidservaring, maar (mogelijk) niet herkend, is de mogelijkheid voor een ont-moeting.
Tijdens de Samadhi ontmoetingen volg ik de draad van jouw ervaring, in het hier en nu. Het is de leidraad voor wat zich wil ontvouwen. Door te volgen wat zich ‘nu’ voordoet kom je vanzelf in de bron het leid je naar de Eenheidservaring.

Een verlichtingservaring betekent één of meerdere kenmerken ervaren, zoals beschreven in de verschillende tradities.

De interactie is 1 op 1 maar soms in aanwezigheid van anderen.
Ik doe dat op basis van niet goed geld terug, wel goed geld verdubbelen voor een goed doel.

Hieronder tref je de kenmerken aan van en verlichtingservaring opdat we objectief vast kunnen stellen of het zich voordeed.

Artikelnummer: IntakeCoaching-2 Categorie:

Beschrijving

Samadhi-ontmoetingen

De ervaring van verlichting wordt in alle oosterse tradities nagestreefd en is uitvoerig beschreven met de verschillende stadia. Het pad naar die verlichtingservaring is veelzijdig maar een algemeen kenmerk is het verlaten van de identificaties met je rol, je functie, je denken, je voelen, lichaam, je intellect en je onwetendheid. Totdat het bewustzijn gestript is van alle vormen en je de essentie ervaart.

Wanneer de identificaties herkend worden als een vorm in het (individuele) bewustzijn gedragen door het bewustzijn zelf, ontstaat een nieuw perspectief.
Vanuit het perspectief van het universele bewustzijn, is je bestaan en het zijn van dit universele bewustzijn, je natuurlijke staat. Maar ben je afgeleid in het geloof in je identiteit, een persoon te zijn. Een persoon die wil overleven, plezier nastreeft en pijn probeert te vermijden in alle acties en relaties.

Verlichting en realisatie.

In de Advaita-Vedanta traditie is het realiseren van het Zelf als bestaand bewustzijn gelijk aan geluk of extase (Sat Chit Ananda). Aangezien Eenheid je natuurlijke staat, is heb je er elk moment toegang toe. Iedereen heeft dit gedurende zijn/haar leven vaker ervaren, maar je hebt het (mogelijk) niet herkend als verlichtings-ervaring.
Kenmerken hiervan zijn de directe ervaring (dus niet mentaal) van Eenheid, tijdloosheid, oneindigheid. Dat er geen begin en eind is aan het bewustzijn en dat het onbeschadigbaar is. In de ervaring van Eenheid, is er alleen het subject (de waarnemer) en geen subject-object relatie of dualiteit.

In verschillende tradities wordt de Eenheidservaring net iets anders beschreven en hieronder tref je kenmerken aan de Upanishaden, het Tibetaans boeddhisme en uit het Theravada Boeddhisme

Samadhi-ontmoetingen

Omdat iedereen altijd toegang heeft tot deze eenheidservaring, maar (mogelijk) niet herkend, is de mogelijkheid voor een ont-moeting.
Tijdens de Samadhi ontmoetingen volg ik de draad van jouw ervaring, in het hier en nu. Het is de leidraad voor wat zich wil ontvouwen. Door te volgen wat zich ‘nu’ voordoet kom je vanzelf in de bron het leid je naar de Eenheidservaring.
De interactie is 1 op 1 maar soms in aanwezigheid van anderen.
Ik doe dat op basis van niet goed geld terug, wel goed geld verdubbelen voor een goed doel.

Hieronder tref je de kenmerken aan van en verlichtingservaring opdat we objectief vast kunnen stellen of het zich voordeed.

In Upanishads, Siva-Jnanaamrita Upanishads pag 57 Mantra 3
Brahman is Sat-Chit-Ananada Svarupa. It is self-luminous. It is eternal, beginningless, endless, changeless, deathless, fearless and spotless.
Het is zelf-verlichtend. Het is eeuwig, zonder begin, eindeloos, onveranderlijk, onsterfelijk, onbevreesd en vlekkeloos.
Dus wanneer de verwarring over wie je bent en de activiteiten waar je in betrokken bent en de vormen waar je van houdt wegvallen – en dat kan elk moment gebeuren – dan komen bovengenoemde aspecten naar voren.
Het tijdelijk ervaren van deze staat wordt Nivakalpa Samadhi genoemd in tegenstelling tot een permanente samadhi.

Tibetaan boeddhisme
Van het bewustzijn zelf, worden de volgende kenmerken benoemd als aspecten van de vereniging als de 7 kwaliteiten van sambhogakaya buddha.
NB het beeld van de boeddha is in vereniging en niet eenheid, dus onderstaand zijn specifiek aspecten.
Seven aspects of union ( the seven qualities of a sambhogakaya buddha) are:
• complete enjoyment , (Volledig genot)
• union (Eenheid),
• great bliss (grote gelukzaligheid),
• absence of a self-nature (afwezigheid van zelf beeld),
• presence of compassion (aanwezigheid van mededogen),
• being uninterrupted (ononderbroken)
• being unceasing (onophoudelijk zijn).

Kenmerken van Samadhi in het boedhisme:
(Bron wikepedia https://en.wikipedia.org/wiki/Dhy%C4%81na_in_Buddhism)
Er zijn eerst 4 stadia van meditatie beschreven als onderdeel van het 8-voudige pad. De beoefening van dhyana, jhānas (mediatie) wordt geholpen door, mindfulness en ademhaling.
De teksten beschrijven vier stadia van rupa jhāna. Rupa verwijst naar het materiële rijk, in een neutrale houding, als een andere vorm van het karma-rijk (lust, verlangen) en het arûpa-rijk (niet-materiële rijk).
De kenmerken en kwaliteiten van de 4 rupa jhānas zijn.
Eerste dhyâna: Deze kan worden betreden wanneer men zich afzijdig houdt van sensualiteit en onhandige eigenschappen, vanwege terugtrekking en juiste inspanning. Er is pīti (stimulerende opname van energie”) en niet-sensuele sukha (“vreugde en plezier”) als gevolg van afzondering, terwijl vitarka-vicara (“interpreterende, discursieve gedachte”) doorgaat;
Tweede dhyana: Er is pīti (“o stimulerende opname van energie “) en niet-sensuele sukha (“vreugde en plezier “) als resultaat van concentratie ekaggata (eenwording van bewustzijn) vrij van vitarka-vicara (“discursieve gedachte”); sampasadana (“innerlijke rust”);
Derde dhyana: Upekkhā (gelijkmoedig; “affectieve onthechting”, bedachtzaam en alert, en voelt plezier aan het lichaam.)
Vierde dhyana: upekkhāsatipārisuddhi (zuiverheid van gelijkmoedigheid en opmerkzaamheid); noch-plezier-noch-pijn. Traditioneel wordt de vierde jhāna gezien als het begin van het verkrijgen van directe kennis.
De jhana’s worden begrepen als verdiepende staten van concentratie, vanwege de beschrijving.

De arupas (de vormloze dimensie)

Gegroepeerd in het jhana-schema zijn vier meditatieve staten, in de vroege teksten aangeduid als aruppa’s. Deze worden ook in de commentaarliteratuur aangeduid als immateriële / vormloze jhāna’s (arūpajhānas), ook vertaald als de Vormloze Dimensies, in onderscheid van de eerste vier jhāna’s (rūpa jhānas).
De vier arupa’s zijn:
vijfde jhāna: oneindige ruimte
zesde jhāna: oneindig bewustzijn ,
zevende jhāna: oneindig niets ,
achtste jhāna: geen perceptie of niet-waarneming

Hoewel de ‘Dimensie van het Niets’ en de ‘Dimensie van Geen Waarneming noch Non-Perceptie’ zijn opgenomen in de lijst van negen Jhana’s die de Boeddha heeft onderwezen, zijn ze niet opgenomen in het Edele Achtvoudige Pad.

Noble Path nummer acht is “Samma Samadhi” (juiste concentratie) en alleen de eerste vier Jhanas worden als “juiste concentratie” beschouwd. Als Boeddha een discipel door alle Jhanas neemt, legt hij de nadruk meer op het ‘stoppen met gevoelens en gewaarwordingen’ dan op de ‘dimensie van perceptie en non-perceptie’.
Nirodha-Samapatti (samadhi)
Voorbij de dimensie van noch perceptie noch non-perceptie ligt een staat genaamd Nirodha Samapatti, de “stopzetting van perceptie, gevoelens en bewustzijn”. In commentaar- en wetenschappelijke literatuur wordt dit soms de “negende jhāna” genoemd.

Samadhi (yoga)

Samadhi (‘diepe meditatie’, ‘absorptie’) is de achtste en laatste stap op het achtvoudige yogapad (ashtanga yoga) uit de Yogasoetra’s van Patanjali. De andere zeven stappen zijn: yamaniyamaasanapranayamapratyaharadharana en dhyana. Samadhi maakt deel uit van samyama, een technische term die de drie hoogste stadia van concentratie op het achtvoudige pad onder één noemer samenvat.

Samadhi is de staat van bewustzijn waarin de menselijke geest door perfecte meditatie één is geworden met het object van meditatie, vrij van enige activiteit. Samadhi wordt wel omschreven als diepe contemplatie, trance, heelheidsbeleving of eenwording. Het is de culminatie van de klassieke yoga die vaak gepaard gaat met een euforische extase of gelukzalige vrede.

In het boeddhisme heeft het begrip samadhi, in een andere culturele context, min of meer dezelfde betekenis. In feite komt de staat van samadhi, onder andere benamingen, in de mystieke literatuur van alle grote religieuze stromingen voor.

  1. Dhāraāis het fixeren van de aandacht van de geest (chitta) op één punt of object.
  2. Dhyānais de gestage, ononderbroken stroom van de aandacht op dat object.
  3. Samādhitreedt op wanneer het object van dhyāna het subject wordt, waardoor het zelfbewustzijn verdwijnt en men opgaat in het object van meditatie.
  4. Deze drie tezamen vormen samyama, het vermogen om in één vloeiende beweging van de geest van dhāranāover te gaan in dhyāna en samādhi.
  5. Door de verovering van samyamawordt men verlicht met wijsheid.
  6. Samyamakan op verschillende onderwerpen worden gericht.
  7. Dit (dhāraādhyānaen samādhi) zijn de drie innerlijke (antaranga) onderdelen van het achtvoudige pad.